Veilig werken langs de Weg snelwegen

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 89,00
Om veilig wegwerkzaamheden te kunnen verrichten zoals onderhoud aan wegen, installaties, lantaarnpalen, groenvoorziening en dergelijke moeten wegwerkers en uitvoerders de risico's kunnen inschatten van voorbij rijdende voertuigen.
PlusPort Direct logo

Veilig werken langs de Weg bebouwde kom

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 89,00
Om veilig wegwerkzaamheden te kunnen verrichten zoals onderhoud aan wegen, installaties, lantaarnpalen, groenvoorziening en dergelijke moeten wegwerkers en uitvoerders de risico's kunnen inschatten van voorbij rijdende voertuigen.
PlusPort Direct logo

Veilig werken langs het spoor cursus

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 89,00
Werken aan of langs een spoorweg brengt risico's met zich mee waar u en de mensen om u heen niet altijd rekening mee houden. Om risico's tijdens uw werkzaamheden te herkennen en te vermijden kunt u de cursus Veilig werken langs het spoor volgen.
PlusPort Direct logo

Veilig werken langs de Weg totaal

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 99,00
Om veilig wegwerkzaamheden te kunnen verrichten zoals onderhoud aan wegen, installaties, lantaarnpalen, groenvoorziening en dergelijke moeten wegwerkers en uitvoerders de risico's kunnen inschatten van voorbij rijdende voertuigen.
PlusPort Direct logo

Veilig werken langs de Weg Totaal los schriftelijk examen

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 99,00
Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als uw uitvoerders incorrect handelen. Daarom is het erg belangrijk dat uw uitvoerders weten hoe men de werkzaamheden veilig uitvoert.   
PlusPort Direct logo

Veilig werken langs de Weg Totaal (e-learning & schriftelijk examen)

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 195,00
Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als uw uitvoerders incorrect handelen. Daarom is het erg belangrijk dat uw uitvoerders weten hoe men de werkzaamheden veilig uitvoert.
PlusPort Direct logo

Masterclass GWW

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 199,00
Deze 1-daagse cursus is voor speciaal voor alle medewerkers werkzaam in de Grond-, Weg & Waterbouw.  De docent prikkelt de medewerkers tijdens deze masterclass om de problemen die ze tegenkomen in hun dagelijkse werkzaamheden bespreekbaar te maken. ...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken in de riolering en besloten ruimtes

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 199,00
Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers van wegenbouw en rioolreinigingsbedrijven die aan het riool werken, toezichthouders van opdrachtgevers, uitvoerders en werkvoorbereiders van rioolonderhoudsbedrijven en gemeenten. Bij rioleringswerkzaamheden i...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken langs de weg

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 199,00
Deze 1-daagse cursus is voor alle medewerkers, die volgens artikel 70A lid 20 van de CAO voor het Bouwbedrijf een certificaat moeten hebben om op wegen te mogen werken. Deze training wordt ook aangeboden voor de nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid e...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig Werken met Asbestcementleidingen

Arbo en Veiligheid - Asbest | Nederlands

vanaf 199,00
Om veilig te kunnen werken met asbestcementleidingen is het van groot belang om de veiligheidsvoorschriften na te leven. Meer dan 40.000 kilometer aan asbestcementleidingen zitten er in het Nederlandse gas-, water- en rioolstelsel, waar op een veili...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Hygiënisch Werken in de Distributie met Water

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 229,00
Deze 10-daagse cursus is voor machinisten die werkzaam zijn op een hydraulische graafmachine (hefcapaciteit van >1000 kg of max. bedrijfslastmoment van >40000 Nm). Het leveren van betrouwbaar drinkwater is één van de belangrijkste doelen van een d...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Zichtbaar leiderschap

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 289,00
Deze 1-daagse cursus is voor voormannen, assistent uitvoerders, teamleiders en toezichthouders die willen doorgroeien naar een volwaardige leidinggevende functie. Je bent een ambitieuze beginnend leidinggevende. Dat betekent dat je naast meewerken oo...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

BRL9101 Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 341,50
Deze training is bedoeld voor mensen die te maken hebben met het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.   Deze training bestaat uit 2 onderdelen: Introductie Verkeersmaatregelen BRL9101 Basiskennis Verkeersmaatregelen B...
IVON logo

Gebruik Laserapparatuur

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 359,00
Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers die werken met laserapparatuur, bijvoorbeeld machinisten van grondverzetmachines, grondwerkers en uitzetters. Lasers worden in de infrasector voor veel verschillende soorten doeleinden gebruikt. Zowel machini...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Deskundig Leidinggevende Projecten CROW 400 (DLP) -klasse oranje/rood niet vluchtig

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 395,00
Deze cursus is voor leidinggevenden die bij werkzaamheden worden ingezet in projecten waarbij sprake kan zijn van lichte verontreinigde grond en/of grondwater. De cursus is ook geschikt voor deskundigen op het gebied van bodemonderzoek en bodemsaneri...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de hoogwerker

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 399,00
Deze 1-daagse cursus is voor werknemers die een hoogwerker bedienen of gaan bedienen. Aan de bedieners van een hoogwerker worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en verantwoord werken. Belangrijk is daarom dat medewerkers voldoen aan de mee...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Bestratingen beoordelen

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 419,00
Deze 1-daagse cursus is voor uitvoerders en toezichthoudend personeel die zonder gerichte vakopleiding dagelijks te maken hebben met bestratingswerk. Deze cursus behandelt alle aspecten die van belang zijn bij het beoordelen van straatwerk.  
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Beginselen Meten en Uitzetten

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 469,00
Deze 2-daagse cursus is voor medewerkers die in de GWW werkzaam zijn, als machinist of grondwerker. Meten en uitzetten gebeurt bij alle denkbare werkzaamheden in de infra. 2 dagen
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Repareren van Straatwerk

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 499,00
Het herstellen van straatwerk is in bijna alle gevallen goedkoper dan herbestraten. Deze 2 daagse cursus is voor iedereen die zich bezig houdt met reparaties aan straatwerk.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Meten en Uitzetten met GPS/Total Station

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 624,00
Deze 2-daagse cursus is voor werknemers die in de GWW werkzaam zijn als grondwerker. De nieuwe standaard in het inmeten en uitzetten is GPS. De nieuwe manier biedt veel voordelen ten opzichte van de oude methode. Kans op fouten neemt af, de efficiën...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Verkeersregelaar

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 643,00
Om ingezet te kunnen worden als verkeersregelaar, is het noodzakelijk om hiervoor zowel theoretisch als praktisch opgeleid te zijn. Het theoriedeel en het praktijkdeel worden afgesloten met een examen. Voor de inzet als verkeersregelaar is het noodza...
IVON logo

Asfaltkennis 2

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 679,00
Deze 4-daagse cursus is voor werknemers met een vakdiploma wegenwerker, machinist wegenbouwmachine of medewerkers in de asfaltwegenbouw. De cursus Asfaltkennis II is een vervolg van Asfaltkennis I en gaat dieper in op de theorie van de asfaltwegenbou...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Meten en uitzetten I

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 824,00
Deze 5-daagse cursus is voor medewerkers in de infra die tijdens hun werk te maken hebben met meten en uitzetten. Meten en uitzetten gebeurt bij alle denkbare werkzaamheden in de infra. Voor de aanleg van bijvoorbeeld een tunnel of snelweg zijn nauw...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo