Basisprincipes BTW voor de administratie

Financieel en Administratief - Financiën | Nederlands

vanaf 295,00
crediteuren debiteuren
Kjenning logo

Woningwaarderingsstelsel

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 395,00
Het bepalen van de juiste huurprijs
Kjenning logo

Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde

Financieel en Administratief - Financiën | Nederlands

vanaf 485,00
Inzicht in de waarde van uw beleid
Kjenning logo

Oriëntatie volkshuisvesting

Wonen - Huisvesting | Nederlands

vanaf 545,00
De weg zoeken en vinden
Kjenning logo

Privacywetgeving & Privacybewustzijn: dat gaat ver(der)!

Automatisering - Informatievoorziening en ICT | Nederlands

vanaf 545,00
De (on)mogelijkheden op een rij
Kjenning logo

Vocht en Schimmel

Wonen en vastgoed - Onderhoud en beheer | Nederlands

vanaf 545,00
Van de oorzaak naar de oplossing
Kjenning logo

Sociale projectbegeleiding

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 545,00
Goede begeleiding van bewoners bij sloop- en renovatieprojecten
Kjenning logo

Statushouders; Een bijzondere doelgroep?

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 545,00
Een warm welkom voor uw nieuwe huurders
Kjenning logo

Duurzaamheid in de praktijk

Wonen en vastgoed - Onderhoud en beheer | Nederlands

vanaf 545,00
Hoe legt u het uit aan de bewoners?
Kjenning logo

Beheersen en bewaken kosten dagelijks onderhoud

Wonen en vastgoed - Onderhoud en beheer | Nederlands

vanaf 545,00
Op de kleintjes letten!
Kjenning logo

ICT voor niet-ICT-ers

Automatisering - Informatievoorziening en ICT | Nederlands

vanaf 545,00
Versta jij de digitale taal?
Kjenning logo

Huurrecht basis

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 545,00
Een prima basis
Kjenning logo

Motiverende Gespreksvoering

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 595,00
Van handhaven naar blijvende veranderingen in (woon)gedrag
Kjenning logo

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 595,00
Aandacht voor de verschillende belangen
Kjenning logo

Time managament

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 595,00
Van werken tegen de klok naar werken met tijd
Kjenning logo

Huurrecht bij groot onderhoud, renovatie en herstructurering

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 595,00
Praktisch handelen in de diverse belangen 
Kjenning logo

Cursus Huurrecht Bedrijfsruimte

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 630,00
Voor het verhuren van kantoren, winkels en andere bedrijfspanden gelden andere regels dan het verhuren van (sociale) woningen. Ook zijn de financiële belangen van deze verhuring vaak groter. Om verantwoord te handelen is een gedegen basiskennis van ...
Kjenning logo

Huurachterstanden

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 695,00
Het rendement van voorkomen
Kjenning logo

Omzetbelasting en wet ketenaansprakelijkheid

Financieel en Administratief - Financiën | Nederlands

vanaf 785,00
Optimaliseren van kansen en beheersen van risico’s bij woningcorporaties
Kjenning logo

Verantwoord investeren

Financieel en Administratief - Financiën | Nederlands

vanaf 785,00
Naar verantwoorde keuzes in uw investeringsprogramma
Kjenning logo

Vastgoedrekenen met marktwaarde en beleidswaarde

Financieel en Administratief - Financiën | Nederlands

vanaf 785,00
Rekenen aan marktwaarde en beleidswaarde
Kjenning logo

Asset management

Financieel en Administratief - Financiën | Nederlands

vanaf 785,00
Sturen op rendement
Kjenning logo

Onderhoud van begroting tot uitvoering

Wonen en vastgoed - Onderhoud en beheer | Nederlands

vanaf 995,00
Operationeel onderhoud managen
Kjenning logo

Modern Sociaal beheer: Leefbaarheid 2.0

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 995,00
Slim, doelgericht en praktisch aan de slag!
Kjenning logo

Groot-eigenaar in de VvE

Wonen en vastgoed - VvE | Nederlands

vanaf 995,00
Vervul een actieve rol!
Kjenning logo

Huurrecht Verdieping

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 995,00
De uitspraken belicht
Kjenning logo

Samenwerken in de wijk

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 1.045,00
De praktijk van het wijkgericht werken
Kjenning logo

Invloed uitoefenen: begin bij uzelf

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 1.045,00
Beïnvloedingsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit én assertief optreden
Kjenning logo

Omgaan met bewoners met verward gedrag

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 1.095,00
Gekke mensen bestaan niet. Mensen met problemen wel!
Kjenning logo

Medewerker reparatieverzoeken

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 1.345,00
De kennis en vaardigheden bij het aannemen van een reparatieverzoek
Kjenning logo

Sourcing van ICT

Automatisering - Informatievoorziening en ICT | Nederlands

vanaf 1.345,00
Weet u waar u (aan) begint?
Kjenning logo

VvE-beheerder

Wonen en vastgoed - VvE | Nederlands

vanaf 1.495,00
Een goed fundament voor de beheerder
Kjenning logo

VPB-aangifte in de praktijk

Financieel en Administratief - Financiën | Nederlands

vanaf 1.550,00
Aangifte vennootschapsbelasting voor woningcorporaties
Kjenning logo

Belastingen voor woningcorporaties

Financieel en Administratief - Financiën | Nederlands

vanaf 1.550,00
Praktische kennis van fiscale regelgeving voor corporaties
Kjenning logo

Leergang Werken aan een duurzame woningvoorraad

Wonen en vastgoed - Onderhoud en beheer | Nederlands

vanaf 1.795,00
Concreet bijdragen aan duurzaamheid door verduurzaming van uw vastgoed
Kjenning logo

Bouwkunde voor niet-bouwkundigen

Wonen en vastgoed - Onderhoud en beheer | Nederlands

vanaf 1.795,00
Een uitgebreide basiskennis van techniek, het bouwproces en de regelgeving
Kjenning logo

Leergang Sociale Projectbegeleiding

Wonen en vastgoed - Wonen, vastgoed en leefbaarheid | Nederlands

vanaf 1.895,00
Een stevig sociaal fundament bij renovatie- en herstructureringsprojecten
Kjenning logo

Leergang Control en compliance bij corporaties

Financieel en Administratief - Financiën | Nederlands

vanaf 3.185,00
Zorg dat control en compliance onderdeel is van het beleid, leeft binnen de organisatie en effectief toegepast kan worden.
Kjenning logo