Werken in en met verontreinigde grond (OPM)

Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers die in de GWW werkzaam zijn als machinist, grondwerker of monteur en die in aanraking kunnen komen met verontreinigde grond.

Of het nu gaat om pompstations, oude bedrijventerreinen, fabrieken waar wasmiddelenwerden geproduceerd of om de bekende gasfabrieken: de kans is groot dat machinisten werken in en met vervuilde grond. Ondanks dat er op dit gebied al veel is geregeld, zijn er nog verbeteringen nodig. Met de nieuwe publicatie CROW 400 is een belangrijke stap gezet om professioneel, veilig en economisch verantwoord te werken. Tijdens de cursus ‘Werken in en met vervuilde grond’ leert de deelnemer wat dit betekent in de dagelijkse praktijk.
Asbestherkenning CROW 400
Voor 1994 is asbest veel gebruikt in bouwwerken, waterleidingen, riolen, wegen, paden en ophooglagen etc. Daarom is de kans op onverwachts aantreffen van asbest verdachte materialen in de bodem of bouwstoffen erg groot. Belangrijk is dan ook dat werknemers die taken verrichten waarbij de kans bestaat dat zij aan asbest worden of kunnen worden blootgesteld, met regelmaat worden bijgeschoold. Tijdens de cursus leert de deelnemer wat dit betekent in de dagelijkse praktijk conform CROW 400 en worden diverse materialen uit de praktijk tastbaar.

Inhoud
Werken in en met verontreinigde grond

• richtlijn CROW 400
• terreinherkenning
• in de grond roeren en signalen opvangen van mogelijke vervuiling
• soorten verontreiniging
• minimaliseren van risico’s
• terrein inrichting en voorzieningen
• gebruik sanitaire voorzieningen bodemsanering
• machineaanpassingen en filters
• persoonlijke beschermingsmiddelen
• schadelijke en ontvlambare stoffen
• asbest
Asbestherkenning
 
• eigenschappen/gezondheid van asbest 
• producten en materialen die asbest bevatten
• handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest
• werkwijze, controles en beschermingsmiddelen
• noodprocedures
• ontsmettingsprocedures
• veilig verwijderen van afvalstoffen
• verschil asbest in bodem en asbestsloop

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SOMA Bedrijfsopleidingen
  • vanaf  219.00
  • Nederlands
  • 10 - 20 deelnemers