Wegbeheer: Visuele inspectie

Deze 3-daagse cursus is voor medewerkers die praktijkgerichte kennis willen opdoen om schades op wegvakken eenduidig te kunnen beoordelen volgens de CROW-systematiek en het erkende Diploma Visueel Inspecteur Wegen behalen. Deze cursus biedt u praktijkgerichte kennis met betrekking tot het inspecteren en bereidt u voor op het theorie-examen, dat toegang geeft tot het praktijkexamen.

Veelvuldig gebruik en vorst zijn factoren die een rol spelen bij de slijtage van wegen. Gaten in deklagen, steenverlies, verzakkingen en scheuren in het asfalt zijn veel geconstateerde schadebeelden. Door goede inspectie en geregeld onderhoud is de schade dikwijls zonder ingrijpende maatregelen te herstellen. In deze cursus leert de deelnemer schadebeelden te herkennen en te beoordelen volgens de CROW-systematiek. De cursus vormt de basis voor het theorie-examen dat toeganggeeft tot het praktijkexamen, waarmee u het erkende diploma Visueel Inspecteur Wegen (VIW) kunt halen.
Inhoud
• theorie schadebeelden;
• uitvoeren gedetailleerde visuele inspectie in groepsverband;
• theorie globale visuele inspectie (inclusief noodzaak klein onderhoud);
• uitvoeren globale visuele inspectie van een aantal wegvakken in teamverband;
• bespreken en evalueren van de resultaten;
• het maken en bespreken van voorbeeldvragen die op het theorie-examen gesteld kunnen worden.

Opzet
De cursus bestaat uit drie dagen, verspreid over drie weken. In de cursus worden voor zowel asfalt-, elementen- en cementbetonverhardingen de schadebeelden behandeld. Zowel het herkennen van de schades als het beoordelen van de ernst en de omvang komen aan bod. Tijdens de cursus kunt u de theorie in de praktijk brengen door twee dagdelen zelfstandig te gaan inspecteren. Op deze wegvakken in de omgeving is er begeleiding en uitleg van de docent. De resultaten van zowel de globale als de gedetailleerde inspectie worden klassikaal besproken en geëvalueerd.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kunt u:
• de verschillende schadebeelden herkennen;
• de ernst- en omvangsklassen per schadebeeld onderscheiden;
• zelfstandig een globale en een gedetailleerde visuele inspectie uitvoeren;
• zich opgeven voor het theorie-examen VIW dat toegang geeft tot het praktijkexamen.
 
Wilt u:
praktijkgerichte kennis opdoen om schades op wegvakken eenduidig te kunnen beoordelen volgens de CROW-systematiek?het erkende Diploma Visueel Inspecteur Wegen behalen?
Deze cursus biedt u praktijkgerichte kennis met betrekking tot het inspecteren en bereidt u voor op het theorie-examen, dat toegang geeft tot het praktijkexamen. Het theorie-examen is niet bij deze cursus inbegrepen.

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SOMA Bedrijfsopleidingen
  • vanaf  1,199.00
  • Nederlands
  • 10 - 20 deelnemers