Vakopleiding Landmeten

Deze 10-daagse opleiding is speciaal bedoeld voor werknemers die in de GWW werkzaam zijn, als machinist of grondwerker.

Meten en uitzetten gebeurt bij alle denkbare werkzaamheden in de bouw en infra. Voor de aanleg van bijvoorbeeld een gebouw, tunnel of snelweg zijn nauwkeurige meetwerkzaamheden noodzakelijk. Dit varieert van werken met een meetband en waterpastoestel, tot meten met moderne gps-ontvangers. In deze cursus maakt de deelnemer kennis met de beginselen van meten en uitzetten.

Inhoud


Deze introductiecursus bestaat uit 3 modules. Elke module bestaat voor 40% uit theorie en voor 60% uit praktijk.


Module 1
Leerdoel
 Ter voorbereiding op de opleiding Landmeten bereidt deze introductiecursus u voor op de theoretische en praktische vaardigheden die het mogelijk maken direct aan de slag te gaan. Waarom eerst een jaar naar school gaan en dan pas aan de slag ? Door het volgen van deze cursus bent u in staat direct productief aan de slag te gaan bij een landmeetkundig bureau.


Inhoud
• Introductie op landmeetkunde
• Meten van puntsbepaling
• Methoden van detailmeting
• Introductie goniometrie
• Introductie meetgereedschap
• Introductie verschillende soorten metingen
• Rechte lijnen uitzetten en inmeten
• Punten vastleggen en verklikken
• Haakse hoeken uitzetten
• Hoogtes meten en uitzetten
• Terrein-, profiel- en kringwaterpassing


Duur: 4 dagen


Module 2
Leerdoel
 In de tweede module van de introductiecursus staat het zelfstandig kunnen meten en uitzetten van bouw en infraopdrachten centraal. Aan de hand van de theorie worden oppervlakte en uitzet berekeningen uitgelegd. In de praktijk staat het meten en uitzetten van veel voorkomende bouw en infrakundige werkzaamheden centraal. Het inmeten en uitzetten van een bouwput tot een aan duiker worden gedurende de praktijk geoefend.


Inhoud
• Oppervlakte berekeningen
• Uitzetberekeningen
• Coördinatenleer
• Argumentenberekeningen
• Uitzetsymbolen en tekeningen
• Gebruik GPS
• Uitzetten van bouwputten met en zonder bouwraam
• Uitzetten van betonbekistingen
• Uitzetten van waterbouwkundige toepassingen
• Uitzetten en inmeten van kabels- en leidingen.


 Duur: 3 dagen


Module 3
Leerdoel
 Het werken met GPS en het invoeren van basisgegeven staat centraal in de derde module. Aan het einde van de derde module kunnen deelnemers werken met een GPS toestel, de uitkomsten lezen en invoeren in
 Move 3.


Inhoud
• Verkenning netwerk.
• Planningssoftware
• Administratie berekeningssoftware
• Meten van een netwerk
• Detailmeting met GPS
• GPS Waarnemingen invoeren in
 Move 3
• GPS in geodetische netwerken.


 

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SOMA Bedrijfsopleidingen
  • vanaf  2,500.00
  • Nederlands
  • 12 - 24 deelnemers