TCVT Machinist Grote Funderingsmachine 20-daagse

Deze 20-daagse TCVT cursus is voor Machinisten van een funderingsmachine, waarbij de funderingsmachine een mast heeft van > 10 meter. Tijdens de cursus wordt de cursist theoretisch en praktisch geschoold om te kunnen voldoen aan de minimale veiligheidseisen conform het certificatieschema van TCVT ‘Machinist grote funderingsmachine’.

De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport ziet nauwkeurig toe op de certificering van machinisten in het verticaal transport. Volgens het Arbobesluit: artikel 7.32, en de Arboregeling: paragraaf 7.3, artikel 7.6, moet een machinist van een grote funderingsmachine in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat vakbekwaamheid. Doel van deze cursus is het behalen van dit TCVT-certificaat. Tijdens de cursus wordt de cursist theoretisch en praktisch geschoold om te kunnen voldoen aan de minimale veiligheidseisen conform het certificatieschema van TCVT ‘Machinist grote funderingsmachine’.
 
Toelatingseisen
Beschikken over het certificaat 'werken aan funderingen' en 'funderings-technieken' van de opleiding tot funderingswerker
 
Inhoud
• grote funderingsmachine afbreken, transportgereed maken, laden, lossen en opbouwen
• de voorbereidingen treffen vooraf aan het werken met een grote funderingsmachine
• werkzaamheden uitvoeren met een grote funderingsmachine
• dagelijks onderhoud verrichten aan een grote funderingsmachine
• storingen herkennen aan een grote funderingsmachine en in relatie hiermee handelend optreden
• veiligheidsmaatregelen hanteren bij het werken met en aan een grote funderingsmachine
• grote funderingsmachine na werkzaamheden volgens de bedrijfsvoorschriften achterlaten
• milieuverantwoord werken met en aan een grote funderingsmachine.
De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerkers (NVAF).

Beschikbare startdata:

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SOMA Bedrijfsopleidingen
  • vanaf  7,400.00
  • Nederlands