Opperman Straatmaker

Deze 1-jarige opleiding is voor medewerkers werkzaam (willen) zijn bij een straatmakersbedrijf en (willen) voldoen aan de eisen van SEB. Als opperman straatmaker ben je bezig met ontgraven, aanvullen en verdichten van grond, uitzetten van hoogtes en richtingen en bestraten van wegen, trottoirs, bedrijfsterreinen en pleinen. U kunt als vervolg de opleiding tot straatmaker volgen.

Als opperman straatmaker ben je bezig met ontgraven, aanvullen en verdichten van grond, uitzetten van hoogtes en richtingen en bestraten van wegen, trottoirs, bedrijfsterreinen en pleinen. De opperman verricht vooral een assisterende functie. Het stellen van banden en kolken, plaatsen van straatpotten, putranden en het voorbereidende werk (stenen klaarleggen, gereedschap checken etc.) en opruimwerkzaamheden na afloop. In de opleiding opperman straatmaker leert de deelnemer alle vaardigheden die bij deze werkzaamheden van pas komen. U kunt als vervolg de opleiding tot straatmaker volgen.

Inhoud

    • veiligheid en werkterrein
    • voorbereidend straatwerk
    • uitvoeren straatwerk
  • BPV

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SOMA Bedrijfsopleidingen
  • vanaf  2,313.00
  • Nederlands
  • 10 - 25 deelnemers