Operator Asfaltproductie-installatie

Deze vakopleiding bestaat uit 12 dagen verdeeld over twee jaar (6 dagen per jaar). Deze opleiding is voor medewerkers die werkzaam of betrokken zijn bij een asfatlproductie-installatie. De operator asfaltproductie-installaties is verantwoordelijk voor een goed verloop van het proces en coördineert de werkzaamheden. Ook zorgt hij voor het dagelijks onderhoud van de installatie. Tijdens de opleiding Operator asfaltproductie-installatie komen al deze facetten aan bod.

In Nederland staan zo’n 40 asfaltcentrales. De operator bewaakt de kwaliteit van het productieproces. Hij zorgt dat grote hoeveelheden grondstoffen nauwkeurig worden gedoseerd zodat de beste kwaliteit asfalt ontstaat. De operator asfaltproductie-installaties is verantwoordelijk voor een goed verloop van het proces en coördineert de werkzaamheden. Ook zorgt hij voor het dagelijks onderhoud van de installatie. Tijdens de opleiding Operator asfaltproductie-installatie komen al deze facetten aan bod.
 
Inhoud
De opleiding gaat in op het asfaltproductieproces. De opleiding bestaat uit de volgende modules:
 
• asfaltproductie-installatie I
De deelnemer leert de verschillende asfaltsoorten en hun grondstoffen kennen. Hij leert hoe het productieproces verloopt en wat de invloed is van verschillende variabelen op de kwaliteit van het product. Ook procesbesturing en planning zijn onderwerpen in dit deel van de opleiding. Tenslotte is er aandacht voor veilig werken bij de asfaltproductie.

• asfaltproductie-installatie II
De deelnemer leert de achtergronden van het dagelijks onderhoud. Daarnaast leert hij het signaleren en opsporen van storingen aan de asfaltproductie-installatie, dit geldt zowel mechanisch als elektrotechnisch. Verder leert hij om het energieverbruik te beheersen.

 

Beschikbare startdata:

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SOMA Bedrijfsopleidingen
  • vanaf  2,898.00
  • Nederlands