Masterclass EMVI

Deze cursus is 1 dagdeel en is voor medewerkers die te maken hebben met de afspraken tussen opdrachtgevers en aannemers, zoals calculators, werkvoorbereiders, bestekschrijvers, uitvoerders, projectleiders en toezichthouders. De aanbestedingswet 2012 heeft het hanteren van het gunningscentrum EMVI sterk gestimuleerd. In deze masterclass willen wij u daarvoor de nodige handvatten bieden.

EMVI, utopie of reële werkelijkheid voor het MKB?
De aanbestedingswet 2012 heeft het hanteren van het gunningscentrum EMVI sterk gestimuleerd. Wat voorheen vooral een criterium was voor het grootbedrijf met haar complexe en grote projecten, wordt nu gemeengoed. Ook de toepassing van dit criterium door lagere overheden en in combinatie met "standaard" RAW werk is een feit geworden. De vraag is hoe u als MKB' er hierop inspeelt. Welke kansen biedt dit u en wat wordt er van u verlangt? In deze masterclass willen wij u daarvoor de nodige handvatten bieden. Zo leert u dergelijke projecten op waarde in te schatten. Het onderkennen van een pseudo EMVI project. Tot slot tijdens de masterclass ontdekt u dat het "EMVI fenomeen" als katalysator kan fungeren voor het verder professionaliseren van uw organisatie.
 
Inhoud
• Wat is de Economisch de Meest Voordelige inschrijving?
• Wat betekent EMVI voor de opdrachtgever, aannemer en de uitvoering?
 

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SOMA Bedrijfsopleidingen
  • vanaf  345.00
  • Nederlands
  • 8 - 15 deelnemers