Machinist Wegenbouw

Deze 1 - 1,5 jarige opleiding is speciaal bedoeld voor medewerkers die werkzaam (willen) zijn binnen de asfaltploeg voor de asfaltverwerking.

De machinist wegenbouw houdt zich bezig met het asfalteren van wegen. De machinist wegenbouw werkt met de asfaltspreidmachine en of wals om het asfalt te verwerken en/of te verdichten. Tijdens de opleiding leert hij nieuwe asfaltwegen aan te leggen en voert hij wegreparaties uit met behulp van de asfaltafwerkmachine en wals. Ook zorgt de machinist wegenbouw voor het voorbereidende werk en het onderhoud aan de machines. Voor wie doorleert zijn er mogelijkheden tot onder andere meewerkend voorman en asfalt coördinator. De deelnemer maakt afhankelijk van de uitstroomrichting een keuze uit de modules wals of asfaltafwerkmachine.

Inhoud

• werkterrein inrichten & onderhouden
• wegenbouwtechnieken
• wegenbouwmachines onderhouden
• asfaltafwerkmachine (keuze module)
• wals (keuze module)

De deelnemer maakt, afhankelijk van de uitstroomrichting, een keuze uit de modules: Wals en Asfaltafwerkmachine. De overige modules zijn verplicht. 

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SOMA Bedrijfsopleidingen
  • vanaf  2,998.00
  • Nederlands
  • 10 - 24 deelnemers