Banksman Offshore refresher 1.9b

Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers die op een offshore installatie betrokken zijn bij hijsactiviteiten. Tevens kan de cursus als voorbereiding op de cursus Crane operator offshore worden georganiseerd..

Veiligheid en efficiëntie zijn bij het verplaatsen van lasten op een offshore-installatie van het grootste belang. Voor medewerkers die de crane operator assisteren bij het verplaatsen van lasten is het belangrijk dat zij beseffen welke gevaren er zijn en hoe daarmee om te gaan. Het veilig aanslaan van lasten en een goede communicatie met de crane operator vormen hier een belangrijk onderdeel van.
 
De deelnemer dient te beschikken over het Certificate of Expertise -Banksman offshore installation.
 
Theorie/praktijk
• hijsgereedschappen
• aanslaan van lasten (theorie)
• hand- en armseinen
• aanslaan van lasten (praktijk)
• samenwerken met crane operator (praktijk).
 
De theorie wordt in de directe omgeving van de hijskraan gegeven, zodat de theorie met praktijkvoorbeelden herkenbaar gemaakt wordt. Tijdens het praktijkgedeelte verrichten de deelnemers in groepsverband hijswerkzaamheden.
Prijs is inclusief NOGEPA Fee

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SOMA Bedrijfsopleidingen
  • vanaf  570.00
  • Nederlands
  • 4 - 6 deelnemers