Asbestherkenning

Asbest is een gevaarlijke stof. Deze 1-daagse cursus is voor werknemers die in aanraking (kunnen) komen met asbest.

Asbest is een gevaarlijke stof. Voor 1994 is asbest veel gebruikt in bouwwerken, industriële installaties, wegen, paden etc. Werknemers die taken verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld, moeten met regelmaat worden bijgeschoold. Bij aanwezigheid van asbest moet gebruik gemaakt worden van een HVK/AH die voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 4.54d lid 8 van het arbeidsbesluit. Tijdens de cursus ‘Werken met asbest in de bodem/puin’ leert de deelnemer wat dit betekent in de dagelijkse praktijk.   

Inhoud

• eigenschappen/gezondheid van asbest (effect van roken);
• producten en materialen die asbest bevatten;
• handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest;
• belang preventief onderzoek;
• werkwijze, controles en beschermingsmiddelen;
• keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur;
• noodprocedures;
• ontsmettingsprocedures;
• veilig verwijderen van afvalstoffen;
• eisen inzake medisch toezicht.

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SOMA Bedrijfsopleidingen
  • vanaf  225.00
  • Nederlands
  • 10 - 15 deelnemers