Veilig werken in de riolering en besloten ruimtes

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 199,00
Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers van wegenbouw en rioolreinigingsbedrijven die aan het riool werken, toezichthouders van opdrachtgevers, uitvoerders en werkvoorbereiders van rioolonderhoudsbedrijven en gemeenten. Bij rioleringswerkzaamheden i...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken langs de weg

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 199,00
Deze 1-daagse cursus is voor alle medewerkers, die volgens artikel 70A lid 20 van de CAO voor het Bouwbedrijf een certificaat moeten hebben om op wegen te mogen werken. Deze training wordt ook aangeboden voor de nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid e...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de heftruck herhaling

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 199,00
Deze 1-daagse herhalingscursus is voor werknemers die reeds eerder hebben deelgenomen aan de cursus 'Veilig werken met de (vork)heftruck'.In deze cursus staan veilig en verantwoord werken met de vorkheftruck centraal. Bij positieve afsluiting van het...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Verplichte TCVT Bijscholing Machinisten Module A + B

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 199,00
Deze 1-daagse cursus isvoor machinisten met een TCVT-certificaat.Om in aanmerking te komen voor hercertificering van het persoonscertificaat TCVT moet je naastpraktijkervaring, ook voldoen aan de eis van bijscholing. De machinist is verplicht in een ...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Verplichte TCVT Bijscholing Machinisten Module A + B W4-03 Fundering

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 199,00
Deze 1-daagse cursus isvoor machinisten met een TCVT-certificaat.Om in aanmerking te komen voor hercertificering van het persoonscertificaat TCVT moet je naastpraktijkervaring, ook voldoen aan de eis van bijscholing. De machinist is verplicht in een ...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Verplichte TCVT Bijscholing Machinisten Module C + D

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 199,00
Deze 1-daagse cursus is voor machinisten met een TCVT-certificaat. Om in aanmerking te komen voor hercertificering van het persoonscertificaat TCVT moet je naast praktijkervaring, ook voldoen aan de eis van bijscholing. De machinist is verplicht in ...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Verplichte TCVT Bijscholing Machinisten Module C + D W4-03 Fundering

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 199,00
Deze 1-daagse cursus is voor machinisten met een TCVT-certificaat. Om in aanmerking te komen voor hercertificering van het persoonscertificaat TCVT moet je naast praktijkervaring, ook voldoen aan de eis van bijscholing. De machinist is verplicht in ...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Werken in en met verontreinigde grond (OPM)

Infra - Ondergrondse infra | Nederlands

vanaf 219,00
Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers die in de GWW werkzaam zijn als machinist, grondwerker of monteur en die in aanraking kunnen komen met verontreinigde grond.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Asbestherkenning

Arbo en Veiligheid - Asbest | Nederlands

vanaf 225,00
Asbest is een gevaarlijke stof. Deze 1-daagse cursus is voor werknemers die in aanraking (kunnen) komen met asbest.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Hygiënisch Werken in de Distributie met Water

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 229,00
Deze 10-daagse cursus is voor machinisten die werkzaam zijn op een hydraulische graafmachine (hefcapaciteit van >1000 kg of max. bedrijfslastmoment van >40000 Nm). Het leveren van betrouwbaar drinkwater is één van de belangrijkste doelen van een d...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Zichtbaar leiderschap

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 289,00
Deze 1-daagse cursus is voor voormannen, assistent uitvoerders, teamleiders en toezichthouders die willen doorgroeien naar een volwaardige leidinggevende functie. Je bent een ambitieuze beginnend leidinggevende. Dat betekent dat je naast meewerken oo...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Kabels en leidingen lokaliseren volgens de WION-wet

Infra - Ondergrondse infra | Nederlands

vanaf 292,00
Deze 1-daagse cursus is voor werknemers die in de GWW werkzaam zijn als grondwerker en daarbij meer willen weten over zorgvuldig graven en het voorkomen van schade aan ondergrondse kabels. Met de invoering van de "Grondroerdersregeling” is een sta...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken langs de weg voor uitvoerders en toezichthouders

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 299,00
Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers die te maken hebben met leidinggeven en toezicht houden bij werken op niet autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. Tijdens deze cursus leren deelnemers de publicatie 96a en 96b te hanteren en te interpr...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Metselwerk bij Rioleringen

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 339,00
Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers die (beton)rioleringen leggen en onderhouden. In een riolering worden verschillende technieken gebruikt om goede afstroming te garanderen. Rioolleidingen moeten bijvoorbeeld een uniform en rechtlijnig profiel...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Leggen van PVC Leidingen voor Kolk- en Huisaansluitingen

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 349,00
Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers die betrokken zijn bij het leggen van PVC leidingen voor kolk- en huisaansluitingen. In deze cursus leert de deelnemer welke soorten leidingen er zijn en hoe deze zo te leggen dat de leidingen zich zoveel moge...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Deskundig Leidinggevende Projecten CROW 400 (DLP) -klasse oranje/rood niet vluchtig

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 395,00
Deze cursus is voor leidinggevenden die bij werkzaamheden worden ingezet in projecten waarbij sprake kan zijn van lichte verontreinigde grond en/of grondwater. De cursus is ook geschikt voor deskundigen op het gebied van bodemonderzoek en bodemsaneri...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de hoogwerker

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 399,00
Deze 1-daagse cursus is voor werknemers die een hoogwerker bedienen of gaan bedienen. Aan de bedieners van een hoogwerker worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en verantwoord werken. Belangrijk is daarom dat medewerkers voldoen aan de mee...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de autolaadkraan

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 429,00
Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers die werken met een bedrijfsvrachtauto met autolaadkraan. In deze cursus staan veilig en verantwoord werken met de autolaadkraan centraal. Daarnaast kan de chauffeur, die dient te voldoen aan Europese Richtlijn...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Hijsen met grondverzetmachines herhaling

Infra - Loon & Grondverzet | Nederlands

vanaf 435,00
Deze 1-daagse herhalingscursus is voor machinisten die werkzaam zijn op een hydraulische graafmachine (hefcapaciteit van >1000 kg of max. bedrijfslastmoment van >40000 Nm). Aan machinisten worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig hijsen met ...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Beginselen Meten en Uitzetten

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 469,00
Deze 2-daagse cursus is voor medewerkers die in de GWW werkzaam zijn, als machinist of grondwerker. Meten en uitzetten gebeurt bij alle denkbare werkzaamheden in de infra. 2 dagen
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Communicatieve vaardigheden

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 469,00
Deze 2-daagse cursus is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van een bouw- en infrawerk. Een goede communicatie is van cruciaal belang tijdens het werk. Zowel met collega’s als met leidinggevenden om onderlinge overeenstemming te bere...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de heftruck

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 479,00
Deze 2-daagse cursus is voor werknemers die een vorkheftruck bedienen of gaan bedienen. In deze cursus staan veilig en verantwoord werken met de vorkheftruck centraal.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-R) - klasse rood/zwart vluchtig

Infra - Loon & Grondverzet | Nederlands

vanaf 495,00
NIEUW! Deze 2 daagse cursus R-DLP is voor leidinggevenden, werknemers met ervaring in het werken in of met sterk verontreinigde grond, of een DLP opleiding die voldoet aan de eind- en toetstermen van de CROW P400 of P132. 
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Repareren van Straatwerk

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 499,00
Het herstellen van straatwerk is in bijna alle gevallen goedkoper dan herbestraten. Deze 2 daagse cursus is voor iedereen die zich bezig houdt met reparaties aan straatwerk.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Banksman Offshore refresher 1.9b

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 570,00
Deze 1-daagse cursus is voor medewerkers die op een offshore installatie betrokken zijn bij hijsactiviteiten. Tevens kan de cursus als voorbereiding op de cursus Crane operator offshore worden georganiseerd..
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Meten en Uitzetten met GPS/Total Station

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 624,00
Deze 2-daagse cursus is voor werknemers die in de GWW werkzaam zijn als grondwerker. De nieuwe standaard in het inmeten en uitzetten is GPS. De nieuwe manier biedt veel voordelen ten opzichte van de oude methode. Kans op fouten neemt af, de efficiën...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Asfaltkennis 2

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 679,00
Deze 4-daagse cursus is voor werknemers met een vakdiploma wegenwerker, machinist wegenbouwmachine of medewerkers in de asfaltwegenbouw. De cursus Asfaltkennis II is een vervolg van Asfaltkennis I en gaat dieper in op de theorie van de asfaltwegenbou...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de minigraver 2 dagen

Infra - Loon & Grondverzet | Nederlands

vanaf 699,00
 Deze 2-daagse cursus is voor ervaren machinisten die een minigraver bedienen. Bedieners van een minigraver dienen in het bezit te zijn van een veiligheidspas. Tijdens deze cursus leert de onervaren cursist veilig en verantwoord te werken met de min...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Hijsen met grondverzetmachines

Infra - Loon & Grondverzet | Nederlands

vanaf 725,00
Deze 2-daagse training is voor machinisten die werkzaam zijn op een hydraulische graafmachine (hefcapaciteit van >1000 kg of max. bedrijfslastmoment van >40000 Nm). Het is belangrijk dat machinisten voldoen aan de meest recente veiligheidseisen. Mach...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Meten en uitzetten I

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 824,00
Deze 5-daagse cursus is voor medewerkers in de infra die tijdens hun werk te maken hebben met meten en uitzetten. Meten en uitzetten gebeurt bij alle denkbare werkzaamheden in de infra. Voor de aanleg van bijvoorbeeld een tunnel of snelweg zijn nauw...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Asfaltkennis 1

Infra - Veiligheid | Nederlands

vanaf 929,00
Deze 6-daagse cursus is voor werknemers die zonder gerichte vakopleiding in de asfaltwegenbouw werkzaam zijn of in aanraking komen met onderwerpen als wegontwerp, mengselontwerp en het opstellen of beoordelen van bestekken.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Banksman Offshore 1.9a

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 999,00
Deze 3-daagse cursus is voor medewerkers die op een offshore installatie betrokken zijn bij hijsactiviteiten. Tevens kan de cursus als voorbereiding op de cursus Crane operator offshore worden georganiseerd.  
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de hydraulische graafmachine 2 dagen

Infra - Loon & Grondverzet | Nederlands

vanaf 999,00
Deze 2-daagse cursus is voor ervaren machinisten die een hydraulische graafmachine bedienen. Voor machinisten die met een hydraulische graafmachine werkzaamheden verrichten, is het bezit van een veiligheidspas verplicht. In deze cursus staan veilig e...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de wiellaadschop 2 dagen

Infra - Loon & Grondverzet | Nederlands

vanaf 999,00
Deze 2-daagse cursus is voor ervaren machinisten die een wiellaadschop bedienen. Het isbelangrijk dat medewerkers voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften en in het bezit zijn van een veiligheidspas.Er is ook een 5 en 10 daagse cursus.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

BLVA-Bouwlasten veilig aanslaan E-learning (zelfstudie) en praktijkdagen

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 1.024,00
Deze cursus is voor medewerkers die werkzaam zijn in de bouwsector en zich bezig houden met aanslaan van lasten. Dit is de cursus Bouwlasten Veilig aanslaan e-learning. Dit betekent dat u in uw eigen tijd de lesstof leert. Aan het verplaatsen van las...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Boormeester Gestuurd Boren

Infra - Vak- en kaderopleidingen | Nederlands

vanaf 1.025,98
Deze vijfdaagse opleiding is speciaal bedoeld voor medewerkers die de ambitie hebben om leiding te geven tijdens een boring.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Assistent Boormeester

Infra - Vak- en kaderopleidingen | Nederlands

vanaf 1.154,00
Deze 5-daagse opleiding is voor medewerkers die assistentie kunnen verlenen aan de boormeester.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Assistent Bronbemaler

Infra - Vak- en kaderopleidingen | Nederlands

vanaf 1.154,00
Deze 5-daagse opleiding is voor huidige en toekomstige medewerkers van Grondboor- en Bronbemalingsbedrijven.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Bronbemaler

Infra - Vak- en kaderopleidingen | Nederlands

vanaf 1.359,00
Deze 5-daagse opleiding is voor medewerkers van Grondboor- en Bronbemalingsbedrijven die in het bezit zijn van het diploma assistent bronbemaler. Bronbemaling zorgt voor verlaging van de grondwaterstand. Dit is vaak noodzakelijk bij bouwgrond, graafw...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Crane Operator Offshore 1.2b refresher

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 1.367,00
Deze 2-daagse herhalingscursus is voor medewerkers die op een offshore-installatie een hijskraan bedienen. Een crane operator verplaatst lasten op offshore-installaties van en naar supply-boten. Vanaf grote hoogte moet hij in staat zijn duidelijk te...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

TCVT Hijsbegeleider

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 1.555,00
Deze 3-daagse cursus is voor iedereen die hijswerkzaamheden begeleidt. De hijsbegeleider assisteert bij het plaatsen van de kraan, het verplaatsen van de last en adviseert daarbij personen op de bouwplaats. Tijdens de cursus TCVT Hijsbegeleider komen...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de minigraver 5 dagen

Infra - Loon & Grondverzet | Nederlands

vanaf 2.099,00
Deze 5-daagse cursus is voor redelijk ervaren machinisten die een minigraver bedienen. Bedieners van een minigraver dienen in het bezit te zijn van een veiligheidspas. Tijdens deze cursus leert de onervaren cursist veilig en verantwoord te werken met...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

TCVT Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie 6-daagse

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 2.479,00
Deze 6-daagse TCVT cursus is voor machinisten van een autolaadkraan met hijsfunctie >10TM. Daarnaast is deze ook voor beroepschauffeurs die moeten voldoen aan de Richtlijn Vakbekwaamheid. Er is ook een 10-daagse cursus.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de hydraulische graafmachine 5 dagen

Infra - Loon & Grondverzet | Nederlands

vanaf 2.499,00
 Deze 5-daagse cursus is voor redelijk ervaren machinisten die een hydraulische graafmachine bedienen. Voor machinisten die met een hydraulische graafmachine werkzaamheden verrichten, is het bezit van een veiligheidspas verplicht. In deze cursus sta...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Veilig werken met de wiellaadschop 5 dagen

Infra - Loon & Grondverzet | Nederlands

vanaf 2.499,00
Deze 5-daagse cursus is voor medewerkers die een wiellaadschop bedienen of gaan bedienen. Het is belangrijk dat medewerkers voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften en in het bezit zijn van een veiligheidspas. Er is ook een 10 en 2 daa...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

TCVT Machinist Mobiele torenkraan 5 dagen

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 2.749,00
Deze 5-daagse TCVT cursus is voor ervaren machinisten die een mobiele Torenkraan bediend. De TCVT verplichting geldt voor een mobiele torenkraan met een maximum bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer ingezet in de bouw. Tijdens de cursus wordt ...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Asfaltwegenbouwtechnoloog - asfaltwegenbouwtechnoloog 1e jaar

Infra - Vak- en kaderopleidingen | Nederlands

vanaf 2.835,00
Deze opleiding is voor asfaltwegenbouwtechnologen en asfalt laboranten in de infra. De asfaltwegenbouwtechnoloog duurt 30 dagen verdeeld over 2 jaar.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

Machinist Wegenbouw

Infra - Vak- en kaderopleidingen | Nederlands

vanaf 2.998,00
Deze 1 - 1,5 jarige opleiding is speciaal bedoeld voor medewerkers die werkzaam (willen) zijn binnen de asfaltploeg voor de asfaltverwerking.
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

TCVT Machinist verreiker met hijsfunctie 6 dagen

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 3.299,00
Deze 6-daagse cursus is voor machinisten van een verreiker. De TCVT  verplichting geldt voor een verreiker met een maximum bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer ingezet in de bouw. Doel van deze cursus is het behalen van dit TCVT-certificaat. T...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo

TCVT Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie 10-daagse

Infra - Maritiem, Offshore & Verticaal Transport | Nederlands

vanaf 4.425,00
Deze 10-daagse TCVT cursus is voor ervaren machinisten van een grondverzetmachine met hijsfunctie. De verplichting van TCVT geldt voor een grondverzetmachine met een maximum bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer ingezet in de bouw. Tijdens de...
SOMA Bedrijfsopleidingen logo