Projectleider Bouw II

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op kwaliteiten van Projectleiders betreffende ondernemerschap.


Waarom deze cursus?Het gaat dan om besturen, begrijpen en ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden op projecten. In de multidisciplinaire omgeving van projecten is de professionele, gevorderde projectleider meer een ondernemer dan een op hoog niveau regelende functionaris. Hij heeft tot opdracht om het bedrijf te vertegenwoordigen in de frontlinie van de markt en daarin door succesvol optreden het bedrijfsbelang, winst en continuïteit te garanderen.

Om het “ ondernemerschap" van deze leidinggevenden, projectleiders, te vergroten, is de cursus Projectleider Bouw II ontwikkeld.Resultaat


Na afloop van de cursus Projectleider Bouw II beschikken de cursisten over kennis van en vaardigheden met betrekking tot alle invloedsfactoren op het succes van een project. Zij leren deze te onderkennen, te signaleren en voor het eigen bedrijfsbelang in te zetten. Het is niet alleen een verdiepingsslag t.o.v. de inhoud van de cursus Projectleider I maar legt ook samenhangen bloot en leert om de complexe projectomgeving naar de eigen hand te zetten.

Van hieruit gaat de projectleider II te werk als ondernemer, creëert nieuwe wegen en verruimt doelen en bereikt daarmede niet alleen een beter en zekerder resultaat maar legt ook de basis voor continuïteit.

Een belang onderdeel van de cursus Projectleider II zijn oefeningen om persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden te testen en door oefening aan te scherpenWelke onderwerpen komen er aan bod:Dag 1, de technisch-organisatorische aspecten van de complexe omgeving, maatschappelijke situatie, collega – en rivaliserende bedrijven die betrokken zijn bij projecten. (Risicoanalyse, risicobeheersing, financiële aspecten inzake (onder)aanneming, meer-en minderwerk, kostenbewustzijn etc.) Oefeningen, praktijkanalyses, rolsituaties zijn instrumenten waarmee intensief gewerkt wordt.

Dag 2, de juridische en contractuele aspecten.  Beperkingen en mogelijkheden van gangbare contracten en bouwregelgeving. Vragen zoals: “hoe kan ondanks de traditionele machtsverhouding de basis worden gelegd voor winst bij verschuivend projectdata in een veranderde omgeving? Analyses van relatiepatronen, beïnvloeden van relaties en assertiviteit door middel van oefeningen die de projectleider sterker en wendbaarder maken.

Dag 3, de persoonlijke en interpersoonlijke communicatie kwaliteiten die bijdragen aan superioriteit van de projectleider. Communicatie gebruiken als verantwoordelijke ondernemende projectleider om een machtsbasis te leggen en deze te onderhouden. Leidinggevende eigenschappen op een hoog niveau in meerdere managementrollen. Creativiteit door schakelen in verschillende gespreks- en overlegsituaties gebruikmakend van het innemen van verschillende persoonlijke- en teamrollen.Ook kunnen steeds persoonlijke cases, ervaringen worden meegenomen en ingebracht. Het docenten team bestaat uit experts, ondernemers met een langdurige ervaring en dit team is instaat om de teams van projectleiders te laten presteren en te ontwikkelen. Ook staat het ondernemerschap hierbij centraal en kan de cursist gebruik maken van de concrete ondernemingservaring van docenten. Deze docenten beoordelen inzet, betrokkenheid en behaalde resultaten in de cursusdagen opdat besloten kan worden om het certificaat Projectleider Bouw II al dan niet toe te kennen.


Om goed aan te sluiten bij de praktijksituatie van de onderneming waarin de projectleiders werkzaam zijn wordt een intake georganiseerd waardoor afstemming van opleidingsdoelstellingen op de doelstellingen van de ondernemingen wordt gerealiseerd.


Voor wie?


Directies en leidinggevend kader, die projecten moeten besturen. Het gaat daarbij minder om de techniek van de projectleider, maar meer om inzicht, begrip en vaardigheden. Zeer geschikt voor iedereen die de cursus Projectleider Bouw 1 heeft gevolgd.Opleidingslocatie


Centraal in het landData

Najaar 2024VooropleidingGeen bewijs van eerdere opleiding nodig. Het is wenselijk, maar niet vereist, om eerst de cursus Projectleider Bouw 1 gevolgd te hebben.


Duur3 dagen van 9.30-19.30 uur

 

Prijs€ 2295- incl. lesmateriaal, lunch, koffie/thee. Excl. BTW

 

Certificaat


Er zal een toetsbare eindpresentatie gegeven worden. U ontvangt een certificaat.

Trainingsdetails

Aangeboden door:

SKG-IKOB Opleidingen
  • vanaf  2,295.00
  • Nederlands
  • 8 - 12 deelnemers