GPI B&U

Nederlands

vanaf 21,00
De GPI is verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en ve...
PlusPort Direct logo

GPI Infra

Nederlands

vanaf 21,00
De GPI is verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en ve...
PlusPort Direct logo

GPI Installatie

Nederlands

vanaf 21,00
De GPI is verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en ve...
PlusPort Direct logo

VTH - Basismodule

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Blaaskatheteriseren man/vrouw

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Bloedglucose meten en insuline toedienen i.p.v. bloedsuiker

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Injecteren

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Medicatie Algemeen

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Medicatie en zuurstof toedienen via de luchtwegen

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Medicatie toedienen oraal, rectaal , vaginaal en huid

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Medicatie toedienen via oog, oor en neus

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Wondzorg

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Darmspoelen & (hoogopstaand)klysma

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Hypodermoclyse

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Sonde

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Stomazorg

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Tracheostomie & Tracheostoma

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

VTH - Zwachtelen

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 29,00
Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt...
PlusPort Direct logo

Koolmonoxide

Nederlands

vanaf 35,00
Hoe is koolmonoxide eigenlijk te herkennen. Hoe kun je de aanwezigheid van koolmonoxide herkennen en in een woning voorkomen? Koolmonoxide eist jaarlijks doden en ongevallen, ook bij CV ketels waarvan we denken dat deze veilig zijn. Koolmonoxidemelde...
PlusPort Direct logo

Asbest herkennen

Arbo en Veiligheid - Asbest | Nederlands

vanaf 35,00
Asbest herkennen is bedoeld voor alle personen en organisaties die te maken hebben met asbest. Dat kan op alle plekken van de asbestketen zijn. In deze module leert de deelnemer wat asbest is, de gezondheidsrisico’s van asbest, asbest te herkennen ...
PlusPort Direct logo

Recognise Asbestos

Arbo en Veiligheid - Asbest | Engels

vanaf 35,00
Recognizing asbestos is intended for all persons and organizations that deal with asbestos. This can be anywhere in the asbestos chain. In this module, the participant learns what asbestos is, the health risks of asbestos, recognizing asbestos in var...
PlusPort Direct logo

Werken met afhankelijke adembescherming e-learning only

Nederlands

vanaf 45,00
Schone lucht die vrij is van schadelijke stoffen is voor ons leven en werken een basisvereiste. Waar gevaarlijke stoffen het veilig ademhalen moeilijk of onmogelijk maken, zijn betrouwbare beschermingsmiddelen vereist. Zowel in de industrie, de land-...
PlusPort Direct logo

ATEX Awareness

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 49,00
In de online training ATEX Awareness worden cursisten bewust gemaakt van de basisprincipes van explosies, hoe een explosie-omgeving tot stand komt, hoe voorzichtig je moet zijn, en wat voor veiligheidsmaatregelen je moet nemen.
PlusPort Direct logo

Data Security & Privacy Awareness voor Medewerkers

Automatisering - Data Security | Nederlands

vanaf 49,00
Het doel van de AVG/GDPR is om persoonsgegevens te beschermen en duidelijke richtlijnen te geven voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. De AVG/GDPR vereist dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet...
PlusPort Direct logo

Data Security & Privacy Awareness Employees

Automatisering - Data Security | Nederlands

vanaf 49,00
You have chosen for the Data Security & Privacy Awareness Employees. You will find all the course details in the product information.   Click here for the product information.
PlusPort Direct logo

Allergenendeclaratie

Hygiëne - HACCP | Nederlands

vanaf 49,00
Steeds meer mensen hebben de laatste jaren in Europa een voedselallergie gekregen. Daarom heeft de Europese Unie vanaf december 2014 een wet hiervoor ingesteld. Hierin staat dat alle aanbieders van voedingsmiddelen allergeneninformatie moeten geven o...
PlusPort Direct logo

Allergenendeclaratie in de zorg

Hygiëne - HACCP | Nederlands

vanaf 49,00
Steeds meer mensen hebben de laatste jaren in Europa een voedselallergie gekregen. Daarom heeft de Europese Unie vanaf december 2014 een wet hiervoor ingesteld. Hierin staat dat alle aanbieders van voedingsmiddelen allergeneninformatie moeten geven o...
PlusPort Direct logo

Reanimatie & AED E-learning

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 49,00
In theorie kan iedereen een hartstilstand oplopen. Thuis, op het werk of op straat kan het zomaar ineens gebeuren. Per week eist dit ongeveer 300 slachtoffers. Na 6 minuten treedt er blijvend letsel op en een ambulance is meestal niet op tijd. Het sl...
PlusPort Direct logo

Rekenen in de Zorg - Verpleegkundigen

Zorg - Rekenen in de zorg | Nederlands

vanaf 49,00
In de zorg komt het regelmatig voor dat verzorgenden en verpleegkundigen moeite hebben met de dosering van medicatie te berekenen. Als er een verkeerde dosering wordt gegeven kan dit ernstige gevolgen hebben.
PlusPort Direct logo

Rekenen in de Zorg - VIG

Zorg - Rekenen in de zorg | Nederlands

vanaf 49,00
In de zorg komt het regelmatig voor dat verzorgenden en verpleegkundigen moeite hebben met de dosering van medicatie te berekenen. Als er een verkeerde dosering wordt gegeven kan dit ernstige gevolgen hebben.
PlusPort Direct logo

Rekenen in de Zorg - Helpende Plus

Zorg - Rekenen in de zorg | Nederlands

vanaf 49,00
In de zorg komt het regelmatig voor dat verzorgenden en verpleegkundigen moeite hebben met de dosering van medicatie te berekenen. Als er een verkeerde dosering wordt gegeven kan dit ernstige gevolgen hebben.
PlusPort Direct logo

Risicomanagement e-learning

Arbo en Veiligheid - Risicomanagement | Nederlands

vanaf 49,00
Risicomanagement wordt een steeds belangrijker onderwerp in organisaties bij het uitvoeren van projecten: budgetten staan onder druk en onnodige kosten kunnen niet worden veroorloofd.
PlusPort Direct logo

Het nieuwe rijden

Nederlands

vanaf 69,00
Het Nieuwe rijden is vooral geschikt voor kandidaten die in een bedrijfs- of lease auto rijden. Organisaties die auto’s beschikbaar stellen aan hun medewerkers willen voorkomen dat schades worden veroorzaakt, maar ook dat medewerkers zo efficiënt ...
PlusPort Direct logo

HACCP in de zorg

Hygiëne - HACCP | Nederlands

vanaf 69,00
HACCP in de zorg is een certificeringmethode om voedselveiligheid te waarborgen. Hiervoor zijn speciale richtlijnen opgesteld die u tijdens de HACCP in de zorg cursus stap voor stap doorloopt. HACCP in de zorg voldoet aan de laatste richtlijn-informa...
PlusPort Direct logo

Basiscursus BHV in de zorg (e-learning only)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 69,00
BHV in de zorg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers in zorginstellingen die gehandicapten, kinderen, ouderen of psychiatrische patiënten bij calamiteiten in veiligheid moeten brengen. Het verschil ten opzichte van de generieke cursus BHV is te vi...
PlusPort Direct logo

Basiscursus Kinder BHV e-learning only

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 69,00
Bedrijfshulpverlening is belangrijk voor iedere organisatie. Daarom moet vanuit de Arbo-wetgeving deze training regelmatig worden herhaald. Bedrijfshulpverleners hebben in hun branche te maken met verschillende situaties: in de ouderenzorg, met kinde...
PlusPort Direct logo

Basiscursus BHV (e-learning only)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 69,00
Bedrijfshulpverlening is belangrijk voor iedere organisatie. Daarom moet vanuit de Arbo-wetgeving deze training regelmatig worden herhaald. Bedrijfshulpverleners hebben in hun branche te maken met verschillende situaties: in de ouderenzorg, met kinde...
PlusPort Direct logo

Data Security & Privacy Awareness voor Leidinggevenden

Automatisering - Data Security | Nederlands

vanaf 69,00
Het doel van de AVG/GDPR is om persoonsgegevens te beschermen en duidelijke richtlijnen te geven voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. De AVG/GDPR vereist dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet...
PlusPort Direct logo

Data Security & Privacy Awareness Supervisors

Automatisering - Data Security | Nederlands

vanaf 69,00
You have chosen for the Data Security & Privacy Awareness Supervisors. You will find all the course details in the product information.   Click here for the product information.
PlusPort Direct logo

Basiscursus BHV retail (e-learning only)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 69,00
BHV in de retail is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die in winkels, winkelcentra of distributiecentra bedrijfshulpverlener moeten worden of al zijn. In de e-learningmodules wordt aandacht besteed aan ongevallen met kinderen en ouderen en ongeval...
PlusPort Direct logo

HACCP Hygiënecode

Hygiëne - HACCP | Nederlands

vanaf 69,00
Hygiëne altijd de hoogste prioriteit als je werkt met levensmiddelen. HACCP hygiënecode is een persoonlijk certificeringsmethode om de veiligheid en hygiëne te waarborgen. Alle bedrijven die levensmiddelen produceren, bewerken, transporteren en/of...
PlusPort Direct logo

Sociale Hygiëne E-learning only

Hygiëne - Sociale Hygiëne | Nederlands

vanaf 69,00
De cursus Sociale Hygiëne is ontwikkeld voor diegenen die werken of te maken krijgen met gasten waar alcohol aan wordt geschonken. Dit zijn veelal bars, restaurants, brasseries en hotels. Naast onderwerpen zoals alcoholgebruik, wordt ook aandacht be...
PlusPort Direct logo

Veilig werken met gevaarlijke stoffen E-learning only

Arbo en Veiligheid - Veilig werken met gevaarlijke stoffen | Nederlands

vanaf 69,00
Als medewerkers te maken hebben met gevaarlijke stoffen moet de organisatie aan kunnen tonen dat zij over voldoende kennis beschikken hoe veilig gewerkt kan worden.
PlusPort Direct logo

HACCP English

Hygiëne - HACCP | Nederlands

vanaf 69,00
HACCP hygiene code is a certification method to Ensure safety and hygiene. All companies that produce, process, transport and/or store food products are required to have a HACCP system in place. One of the requirements is that employees in those comp...
PlusPort Direct logo

HACCP Hygiene code (EN)

Hygiëne - HACCP | Nederlands

vanaf 69,00
HACCP hygiene code is a certification method to Ensure safety and hygiene. All companies that produce, process, transport and/or store food products are required to have a HACCP system in place. One of the requirements is that employees in those comp...
PlusPort Direct logo

Basic course Emergency Response (e-learning only)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Engels

vanaf 69,00
The Emergency Response course consists of E-learning with an online theory exam and a practical session of your choice. You can really focus on practice during the practical session, because you have already finished the theory online. You can pass t...
PlusPort Direct logo

HACCP voor de voedselverwerkende industrie

Hygiëne - HACCP | Nederlands

vanaf 69,00
Hygiëne altijd de hoogste prioriteit als u werkt met levensmiddelen. HACCP hygiënecode is een certificeringmethode om de veiligheid en hygiëne te waarborgen. Alle bedrijven die levensmiddelen produceren, bewerken, transporteren en/of opslaan zijn ...
PlusPort Direct logo

Herhaling BHV (e-learning only)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 69,00
Bedrijfshulpverlening is belangrijk voor iedere organisatie. Daarom moet vanuit de Arbo-wetgeving deze training regelmatig worden herhaald. Bedrijfshulpverleners hebben in hun branche te maken met verschillende situaties: in de ouderenzorg, met kinde...
PlusPort Direct logo

Ploegleider BHV (e-learning only)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 69,00
Als de organisatie meerdere BHV’ers in dienst heeft is het advies om 1 of meerdere ploegleiders op te leiden.
PlusPort Direct logo

Herhalingscursus BHV in de zorg (e-learning only)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 69,00
BHV in de zorg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers in zorginstellingen die gehandicapten, kinderen, ouderen of psychiatrische patiënten bij calamiteiten in veiligheid moeten brengen. Het verschil ten opzichte van de generieke cursus BHV is te vi...
PlusPort Direct logo