Asbest herkennen

Nederlands

vanaf 35,00
Tot midden jaren 90 werden er diverse soorten asbest gebruikt tijdens het bouwen van onder andere huizen. Echter schuilt er een gevaar in asbest wat ernstige ziektes kan veroorzaken in de longen. Tijdens deze training leer je de verschillende variant...
NCOI Veiligheid logo

Veilig werken langs de weg - Bebouwde kom

Nederlands

vanaf 89,00
U voert werkzaamheden uit langs de weg binnen de bebouwde kom of u bent hier regelmatig bij betrokken.
NCOI Veiligheid logo

Veilig werken langs de weg - Snelwegen

Nederlands

vanaf 89,00
U voert werkzaamheden uit langs snelwegen of bent hier regelmatig bij betrokken.
NCOI Veiligheid logo

NEN 3140 VOP/VP (E-Learning)

Nederlands

vanaf 89,00
Na deze training zijn jouw kennis en vaardigheden volledig up-to-date. Je werkt veilig bij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.
NCOI Veiligheid logo

NEN 3140 voor Installatie- en Werkverantwoordelijken (e-Learning)

Nederlands

vanaf 89,00
U blijft NEN-3140 gecertificeerd als Werkverantwoordelijke (WV) of installatieverantwoordelijke (IV). Uw kennis en vaardigheden op het gebied van veilig werken nabij, aan of de inspectie van met elektrische objecten in het laagspanningsgebied is weer...
NCOI Veiligheid logo

Inleiding Health & Safety

Nederlands

vanaf 95,00
De Arbowet regelt dat een werkgever deskundige bijstand moet krijgen. Dit betekent dat iemand met verstand van zaken de werkgever moet helpen bij het uitvoeren van arbobeleid. Toch is het opstellen en uitvoeren van arbobeleid niet alleen iets van dez...
NCOI Veiligheid logo

ATEX Awareness e-Learning (EX 000)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 99,00
Ondernemingen met explosiegevaarlijke gebieden zijn volgens de Arbowet verplicht de explosieveiligheid te waarborgen. Voor bedrijven in de Europese Unie met explosiegevaarlijke gebieden betekent dit dat ze moeten voldoen aan de ATEX 153 - (vo...
NCOI Veiligheid logo

Veilig werken langs de weg - Bebouwde kom en snelwegen

Nederlands

vanaf 99,00
U voert werkzaamheden uit langs snelwegen en binnen de bebouwde kom of bent hier regelmatig bij betrokken.
NCOI Veiligheid logo

ATEX Basisprincipes e-Learning (EX 001)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 125,00
Werkt u in een explosiegevaarlijk gebied en u bent geen operator? Dan moet u kennis en vaardigheden hebben van explosieven, risico’s en maatregelen. Ook heeft u specialistische kennis en bekwaamheden nodig die goed aansluiten op uw Rol. Voorafgaa...
NCOI Veiligheid logo

Preventiemedewerker (e-Learning)

Nederlands

vanaf 125,00
Als preventiemedewerker draag je bij aan de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen je organisatie. Tijdens deze training leer je hoe je je inzet voor goede arbeidsomstandigheden binnen je bedrijf en ontwikkel je je tot deskundige preventiemedewer...
NCOI Veiligheid logo

Arbocoördinator (e-Learning)

Nederlands

vanaf 125,00
Je wil de juiste maatregelen nemen om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en je werkt als arbocoördinator of word dit binnenkort. Je leert in deze training de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van arbeidsomstandighed...
NCOI Veiligheid logo

Inleiding Arbowet

Nederlands

vanaf 125,00
In de Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) zijn de regels opgenomen voor zowel werkgevers, als werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. De Arbowet is een kaderwet. Een...
NCOI Veiligheid logo