VCA Basisveiligheid (B-VCA) examen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 80,00
Examen Basis VCA: Het examen wordt afgenomen door Koninklijke PBNA, als strategisch examenpartner van NCOI Techniek & Veiligheid. Als u het examen behaalt bent u verzekerd van een hoogstaand en door de markt zeer gewaardeerd diploma. Het diploma is 1...
NCOI Veiligheid logo

VCA voor Leidinggevenden (VOL-VCA) examen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 80,00
Examen VOL-VCA: Het examen wordt afgenomen door Koninklijke PBNA, als strategisch samenwerkingspartner van NCOI Techniek & Veiligheid. Als u het examen behaalt bent u verzekerd van een hoogstaand en door de markt zeer gewaardeerd diploma. Het diplom...
NCOI Veiligheid logo

Veilig werken langs de weg - Bebouwde kom

Nederlands

vanaf 89,00
Deze online training leert u alles wat u moet weten over veilig werken langs de weg.Deze training bestaat uit:- 5 online modules inclusief een oefentoets per module- digitaal naslagwerk- online theorie-examenDe Veilig Werken Langs de Weg - Bebouwde k...
NCOI Veiligheid logo

Veilig werken langs de weg - Snelwegen

Nederlands

vanaf 89,00
Met de  training leert u alles wat u moet weten over veilig werken langs de weg. Deze training bestaat uit:- 5 online modules inclusief een oefentoets per module- digitaal naslagwerk- online theorie-examenDe Veilig Werken Langs de Weg - Snelwegen be...
NCOI Veiligheid logo

Veilig werken langs de weg - Bebouwde kom en snelwegen

Nederlands

vanaf 99,00
Met de training leert u alles wat u moet weten over veilig werken langs de weg. Deze online training bestaat uit:- 6 online modules inclusief een oefentoets per module- digitaal naslagwerk- online theorie-examenDe Veilig Werken Langs de Weg - Bebouwd...
NCOI Veiligheid logo

VCA Basisveiligheid (B-VCA) Voorleesexamen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 100,00
Voorleesexamen Basis VCA: Het examen wordt afgenomen door Koninklijke PBNA, als strategisch examenpartner van NCOI Techniek & Veiligheid. Als u het examen behaalt bent u verzekerd van een hoogstaand en door de markt zeer gewaardeerd diploma. Het dipl...
NCOI Veiligheid logo

VCA Basisveiligheid (B-VCA) boek en examen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 130,00
Lesboek + Examen Basis VCA: Door middel van het lesboek bereidt u uzelf individueel voor op het examen. Het examen wordt afgenomen door Koninklijke PBNA, als strategisch samenwerkingspartner van NCOI Techniek & Veiligheid. Als u het examen behaalt...
NCOI Veiligheid logo

NEN 3140 Installatieverantwoordelijke (IV) (e-Learning)

Arbo en Veiligheid - NEN / Norm | Nederlands

vanaf 135,00
Als installatieverantwoordelijke (IV) draagt u een verantwoordelijkheid voor een veilige ­elektrische installatie, of dit nu een relatief eenvoudige huisinstallatie is of een complexe bedrijfsinstallatie. U heeft de zorg voor het toezien op een veil...
NCOI Veiligheid logo

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP) (e-Learning)

Arbo en Veiligheid - NEN / Norm | Nederlands

vanaf 135,00
Vanuit arbowet- en -regelgeving worden eisen gesteld aan werknemers om hen zo veilig en gezond mogelijk te laten werken. Werkt u nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied? Dan betekent dit ook het voorkomen van mogelijke elekt...
NCOI Veiligheid logo

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) (e-Learning)

Arbo en Veiligheid - NEN / Norm | Nederlands

vanaf 135,00
Vanuit arbowet- en -regelgeving worden eisen gesteld aan werknemers om hen zo veilig en gezond mogelijk te laten werken. Werk je nabij, aan of met elektrische objecten in het laag­spanningsgebied? Dan betekent dit ook het voorkomen van mogelijke ele...
NCOI Veiligheid logo

NEN 3140 Werkverantwoordelijke (WV) (e-Learning)

Arbo en Veiligheid - NEN / Norm | Nederlands

vanaf 135,00
Als Werkverantwoordelijke (WV) draagt u een verantwoordelijkheid voor het veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden aan de installatie. Ook ziet u erop toe dat medewerkers voldoende zijn geïnstrueerd om hun werk veilig en verantwoord te kunnen uitvo...
NCOI Veiligheid logo

VCA Basisveiligheid (B-VCA) e-Learning en examen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 135,00
Tijdens deze e-learning leert u de nieuwste regelgeving en veiligheidsregels op het gebied van VCA. Aan bod komen de eisen voor veilig werken, het belang van overleg en de gerelateerde veiligheidsinspecties. Gekoppeld aan kenmerken van de werkplek wo...
NCOI Veiligheid logo

VCA voor Leidinggevenden (VOL-VCA) boek en examen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 135,00
Lesboek + Examen VOL-VCA: Door middel van het lesboek bereidt u zichzelf individueel voor op het examen. Het examen wordt afgenomen door Koninklijke PBNA, als strategisch samenwerkingspartner van NCOI Techniek & Veiligheid. Als u het examen behaalt b...
NCOI Veiligheid logo

VCA voor Leidinggevenden (VOL-VCA) e-Learning en examen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 135,00
Wilt u zich zelfstandig voorbereiden op het examen VOL-VCA? Volg dan de online opleiding. De opleiding ‘VOL VCA online’ voor operationeel leidinggevenden biedt u leren waar en wanneer u wilt.  De online variant biedt nog meer voordelen:  Begrij...
NCOI Veiligheid logo

ATEX Awareness e-Learning (EX 000)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Ondernemingen met explosiegevaarlijke gebieden zijn volgens de Arbowet verplicht de explosieveiligheid te waarborgen. Voor bedrijven in de Europese Unie met explosiegevaarlijke gebieden betekent dit dat ze moeten voldoen aan de ATEX 153-wetgeving. Ie...
NCOI Veiligheid logo

ATEX Awareness e-Learning (Ex000 English)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Engels

vanaf 195,00
Enterprises with hazardous areas are by law obligated to ensure sufficient explosion protection. For companies in the European Union with hazardous areas this means they need to comply with the ATEX 153 legislation. All staff and other attendees work...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 001 - Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Basisprincipes (Ex001 voorheen ATEXV)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 001 - Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen". Het betreft hier het formele IECEx-05 examen als ond...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 002 - Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden - Gas

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Zonering/Classificatie (EX 002)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 002 - Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden - Gas".U heeft zich via onze website rechtstreeks aangemeld voor het examen bij PBNA. De...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 002 - Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden - Stof

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Zonering / Classificatie (EX 002)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 002 - Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden - Stof".  U heeft zich via onze website rechtstreeks aangemeld voor het examen bij PB...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 003 - Installeren van explosiegevaarlijke apparatuur en bekabeling

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Installatie Materieel (EX 003)" of "ATEX Installatie en testen materieel (EX 003/006)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 003 - Installeren van explosiegevaarlijke apparatuur en bekabeling".  U heeft zi...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 004 - Onderhoud in explosiegevaarlijke omgevingen

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Onderhoud Materieel (EX 004)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 004 - Onderhoud in explosiegevaarlijke omgevingen".   U heeft zich via onze website rechtstreeks aangemeld voor het examen bij PBNA. Deze...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 005 - Reparatie en revisie van explosieveilig materieel

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Reparatie en revisie materieel (EX 005)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 005 - Reparatie en revisie van explosieveilig materieel". U heeft zich via onze website rechtstreeks aangemeld voor het examen ...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 006 - Testen van elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Installatie en testen materieel (Ex003/006)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 006 - Testen van elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen".  Belangrijk! Voor de Ex003 ...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 007 - Uitvoeren van visuele en nauwkeurige inspecties aan elektrische installaties

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Inspectie materieel (EX 007/008)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 007 - Uitvoeren van visuele en nauwkeurige inspecties aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen"...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 008 - Uitvoeren van gedetailleerde inspecties aan elektrische installaties

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Inspectie materieel (EX 007/008)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 007 - Uitvoeren van gedetailleerde inspecties aan elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke gebieden".   U mel...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 009 - Ontwerpen van installaties in of verbonden met explosieve atmosferen

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Engineering Principles (Ex009)" kunt u zich aanmelden voor het theorie examen "module 009 - Ontwerpen van installaties in of verbonden met explosieve atmosferen". Het betreft hier het formele IECEx examen als onder...
NCOI Veiligheid logo

NEN 1010 Laagspanningsinstallaties

Arbo en Veiligheid - NEN / Norm | Nederlands

vanaf 225,00
Neem kennis van de wijzigingen die in de versie 2011 van de NEN 1010 zijn doorgevoerd Verwerf inzicht in de NEN 1010 om op hoofdlijnen te vertalen naar uw organisatie Leer de informatie uit de NEN 1010 voor uw praktijk toe te passen
NCOI Veiligheid logo

NEN 3140 Installatieverantwoordelijke (IV) (klassikaal)

Arbo en Veiligheid - NEN / Norm | Nederlands

vanaf 225,00
Vertaling van de NEN 3140 naar uw directe praktijk Veilig werken aan, met en in de omgeving van elektrotechnische installaties voor elektrotechnici en niet-elektrotechnici Nú met meer aandacht voor inspecteren/keuren elektrisch gereedschap
NCOI Veiligheid logo

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP) (Klassikaal)

Arbo en Veiligheid - NEN / Norm | Nederlands

vanaf 225,00
Vanuit arbowet- en -regelgeving worden eisen gesteld aan werknemers om hen zo veilig en gezond mogelijk te laten werken. Werkt u nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied? Dan betekent dit ook het voorkomen van mogelijk elektr...
NCOI Veiligheid logo

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) (Klassikaal)

Arbo en Veiligheid - NEN / Norm | Nederlands

vanaf 225,00
Vanuit arbowet- en -regelgeving worden eisen gesteld aan werknemers om hen zo veilig en gezond mogelijk te laten werken. Werkt u nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied? Dan betekent dit ook het voorkomen van mogelijk elektr...
NCOI Veiligheid logo

NEN 3140 Werkverantwoordelijke (WV) (Klassikaal)

Arbo en Veiligheid - NEN / Norm | Nederlands

vanaf 225,00
Als Werkverantwoordelijke (WV) draagt u een verantwoordelijkheid voor het veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden aan de installatie. Ook ziet u erop toe dat medewerkers voldoende zijn geïnstrueerd om hun werk veilig en verantwoord te kunnen uitvo...
NCOI Veiligheid logo

VCA Basisveiligheid (B-VCA) 1-daagse

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 245,00
Tijdens deze 1-daagse training leert u de nieuwste regelgeving en veiligheidsregels op het gebied van VCA. Aan bod komen de eisen voor veilig werken, het belang van overleg en de gerelateerde veiligheidsinspecties. Gekoppeld aan kenmerken van de werk...
NCOI Veiligheid logo

VCA voor Leidinggevenden (VOL-VCA) 1-daagse

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 245,00
Tijdens deze 1-daagse training leert u de nieuwste regelgeving en veiligheidsregels op het gebied van VCA. Aan bod komen de eisen voor veilig werken, het belang van overleg en de gerelateerde veiligheidsinspecties, specifiek voor u als leidinggevende...
NCOI Veiligheid logo

ATEX Basic principles e-Learning (EX 001 English)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Engels

vanaf 295,00
You are not an operator, but you do work in a potentially explosive atmosphere. You therefore require specialist knowledge and skills that are compatible with your job. Prior to this specialisation, you will complete the training or e-Learning course...
NCOI Veiligheid logo

ATEX Basisprincipes e-Learning (EX 001)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 295,00
U bent geen operator, maar werkt wel in een explosiegevaarlijk gebied. U heeft dan specialistische kennis en bekwaamheden nodig die goed aansluiten op uw rol. Voorafgaand aan die specialisatie volgt u deze opleiding, ATEX Basisprincipes e-Learning (...
NCOI Veiligheid logo

Werken als Buitenwacht (Mangatwacht)

Nederlands

vanaf 299,00
Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.Na het volgen van deze training:- heeft de deelnemer inzicht in de gevaren die zich kunnen voordoen in beslot...
NCOI Veiligheid logo

ATEX Onderhoud Explosieveiligheidsdocument/EVD, Klassikaal (EX 011)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 325,00
Leer de inhoud van een EVD te toetsen op compleetheid Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153 eisen Leer waaraan een EVD moet voldoen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Installatie Materieel Praktijkexamen (Ex003)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 375,00
Toon uw vaardigheden aan in het installeren van materieel Zet de volgende stap op weg naar het IECEx persoonscertificaat Examen onder auspiciën van DEKRA Certification
NCOI Veiligheid logo

ATEX Inspecties Materieel Praktijkexamen (EX 007/008)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 395,00
Toont u vaardigheden aan in het installeren van materieel Zet de volgende stap op weg naar het IECEx persoonscertificaat Examen onder auspiciën van DEKRA Certification
NCOI Veiligheid logo

ATEX Installatie & Testen Materieel Praktijkexamen (EX 003/006)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 395,00
Toont u vaardigheden aan in het installeren van materieel Zet de volgende stap op weg naar het IECEx persoonscertificaat Examen onder auspiciën van DEKRA Certification
NCOI Veiligheid logo

ATEX Onderhoud Materieel Praktijkexamen (EX 004)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 395,00
Toon uw vaardigheden aan in het installeren van materieel Zet de volgende stap op weg naar het IECEx persoonscertificaat Examen onder auspiciën van DEKRA Certification
NCOI Veiligheid logo

ATEX voor Operators, Klassikaal

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 395,00
Leer veilig leren werken in explosiegevaarlijke omgevingen Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153-eisen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Uitvoeren Audits, Klassikaal (EX 010)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 425,00
Leer installaties beoordelen op explosieveiligheid Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153-eisen Voldoe aan de internationale IECEx 05 vakbekwaamheidseisen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Zonering / Classificatie, Klassikaal (EX 002)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 425,00
Leer explosiegevaarlijke gebieden (gas/damp/stof) in te delen in gevarenzones Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153-eisen Voldoe aan de internationale IECEx 05 vakbekwaamheidseisen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Basisprincipes (Ex 001) Herhaling

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 575,00
Het herhalingsprogramma van de ATEX Basisprincipes module Ex 001 bestaat uit een e-learning die te volgen is voorafgaand aan een klassikale lesdag. Tijdens de cursusdag kunnen in de ochtend vragen gesteld worden aan de docent en worden de belangrijks...
NCOI Veiligheid logo

Gasmeten (EX-OX-TOX) Basis 3-daagse

Nederlands

vanaf 599,00
Opleiding is opgenomen in de SSVV Opleidingen Gids (SOG) Toon aan dat u deze risicovolle werkzaamheden vaardig bent
NCOI Veiligheid logo

ATEX Basisprincipes, Klassikaal (EX 001)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 625,00
Verkrijg gedetailleerde explosieveiligheidskennis Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153-eisen Voldoe aan de internationale IECEx 05 vakbekwaamheidseisen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Inspecties Materieel, Klassikaal (EX 007/008)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 675,00
Leer alles over inspecties van explosieveilig materieel en installaties Oefenen op mobiel practicum Voldoe aan de internationale IECEx 05 vakbekwaamheidseisen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Onderhoud Materieel, Klassikaal (EX 004)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 675,00
Leer alles over onderhoud van explosieveilige materialen en bedradingssystemen Oefen in mobiel practicum Voldoe aan de internationale IECEx-norm en haal je persoonscertificaat
NCOI Veiligheid logo

ATEX Opstellen van Explosieveiligheidsdocument/EVD, Klassikaal

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 725,00
Leer de inhoud van een EVD te toetsen op compleetheid Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153 eisen Leer waaraan een EVD moet voldoen
NCOI Veiligheid logo