Overtuigende beleidsnotities schrijven

Helder, beknopt en doeltreffend

U bent gevraagd een beleidsnotitie te schrijven. Maar hoe pakt u dat nu het beste aan? En welke zaken moeten er aan de orde komen en welke niet? Een goed beleidsnotitie is kort en bondig, maar ook levendig geschreven. Helder en gedetailleerd. Objectief en richtinggevend. Dat vraagt nogal wat van u als opsteller van een beleidsstuk.

In deze training leert u hoe u het schrijfproces voor een beleidsnota efficiënt kunt inrichten. We beginnen met het beantwoorden van de vraag wat beleid nu eigenlijk precies is. Daar vloeit automatisch uit voort wat er in een beleidsnotie thuis hoort en wat niet. Met het oog op de doelgroep voor wie de notitie bedoeld is, formuleert u vervolgens welke vragen de notitie moet beantwoorden. We besteden uitgebreid aandacht aan de randvoorwaarden, zoals het creëren van draagvlak voor het voorgestelde beleid, uw eigen rol en positie in het proces, etc. We behandelen de verschillende fasen in het beleidsproces en u oefent veel met tekststructuren, de vormgeving en het taalgebruik.

Na afloop van deze training kunt u effectievere beleidsnotities schrijven, die goed aansluiten bij de verwachtingen van de lezers.

Aanpak
Om een beeld te krijgen van de leervragen, verzoeken we u ongeveer 3 weken voorafgaande aan de eerste trainingsdag ons een beleidsnotitie te mailen. Bij voorkeur een stuk van uw eigen hand, maar een notitie van bv een collega mag ook. Tussen de trainingsdagen werkt u aan het voorbereiden van een beleidsnotitie. Op de tweede trainingsdag wordt deze besproken en krijgt u feedback.

Coaching
Na de training stuurt u binnen zes weken een concept-beleidsnotitie naar Kjenning. Hierop krijgt u schriftelijke feedback van de trainer. Eventueel wordt de feedback telefonisch met u doorgesproken. Zo brengt u het geleerde in de praktijk en verhoogt u de kwaliteit èn de slagingskans van uw eigen notitie.

Trainingsdetails

Aangeboden door:

Kjenning
  • vanaf  945.00
  • Nederlands
  • 0 - 20 deelnemers