Opstellen jaarrekening voor corporaties

Méér dan voldoen aan wet- en regelgeving

Toegelaten instellingen volkshuisvesting dienen met ingang van 1 januari 2016 hun onroerende zeken in exploitatie te waarderen tegen de marktwaarde. De begrippen sociaal en commercieel vastgoed en de daarbij behorende waarderingsmodellen komen te vervallen. De bedrijfswaarde, zoals jaarlijks aan het WSW wordt verstrekt, wordt alleen nog in de toelichting vermeld.
Er zijn nieuwe modellen voor de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht opgesteld door de RJ, die tevens de basis vormen voor het definitieve scheidingsvoorstel in DAEB en niet-DAEB activiteiten per 1 januari 2017.U krijgt in deze cursus de actuele stand van zaken met betrekking tot de vormvereisten van de jaarrekening en praktische tips bij het opstellen ervan.

Beschikbare startdata:

Trainingsdetails

Aangeboden door:

Kjenning
  • vanaf  1,295.00
  • Nederlands