Modern Sociaal beheer: Leefbaarheid 2.0

Slim, doelgericht en praktisch aan de slag!Modern Sociaal Beheer houdt meer in dan werken aan leefbaarheid. Leefbaarheid is namelijk in de nieuwe woningwet gedefinieerd en gaat alléén over een aantal uitgaven die in de prestatieafspraken moeten zijn vastgelegd en niet over de tijd en inzet van medewerkers.

Het slim besteden van die tijd is waar het om gaat. Met brandjes blussen wordt de wijk niet beter. Modern Sociaal Beheer vraagt om een integrale aanpak. Niet alleen achteraf, op klacht problemen oplossen, maar om aan de voorkant problemen voorkomen en in een vroeg stadium al te signaleren en op te lossen.
 
In deze training leert u een integrale aanpak die begint bij de nieuwe huurder. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan gerichte planmatige activiteiten waarmee het bewonersgedrag en de woonomgeving in een complex of gebied kunnen worden verbeterd. Ook gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden en onmogelijkheden om huurders te activeren en medeverantwoordelijk te laten zijn voor de kwaliteit van het wonen. Uitgangspunt is te komen tot een doordachte, planmatige aanpak waarmee u, samen met netwerkpartners en bewoners aansprekende en tastbare resultaten boekt.
Tijdens de cursus is voldoende ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring met collega’s.

Trainingsdetails

Aangeboden door:

Kjenning
  • vanaf  995.00
  • Nederlands
  • 0 - 20 deelnemers