Masterclass Woningwet compliance

Corporat(i)e governance effectief toegepast

De afgelopen jaren is op Woningwet gebied veel werk verzet. Het corporatiestatuut is aangepast, er is een reglement financieel beleid en beheer opgesteld, het vastgoed is op marktwaarde gewaardeerd en last but not least het ontwerp scheidingsvoorstel is ingeleverd bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het implementeren van de Woningwet eindigt echter niet bij het indienen van het scheidingsvoorstel of bij goedgekeurde statuten.

Spelregels van de woningwet

Hoe zorgt u dat uw corporatie zich in de praktijk houdt aan de nieuwe spelregels van de Woningwet, maar ook aan uw eigen statuten en reglementen? Doet u wat u hebt beloofd te doen?

Model statuten en reglementen

Onder het mom van ‘waarom het wiel zelf uitvinden?’ hebben veel corporaties dankbaar gebruik gemaakt van de door Aedes verstrekte model statuten en reglementen. Maar nu ze zijn goedgekeurd door de Aw is het wel zaak dat u zich houdt aan deze door uzelf opgelegde spelregels. En juist daarin schuilt het risico. Heeft u eigenlijk wel goed naar de kleine lettertjes van deze modellen gekeken?

Masterclass Woningwet compliance

Deze masterclass geeft u inzicht in hoe u het palet aan Woningwet spelregels effectief kunt implementeren en integreren binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van Woningwet compliance in de werkwijze en processen. Zodat compliance onderdeel is van het beleid, leeft binnen de organisatie en effectief toegepast kan worden.

Beschikbare startdata:

Trainingsdetails

Aangeboden door:

Kjenning
  • vanaf  485.00
  • Nederlands