Huurrecht basis

Een prima basis

Huurrecht is een belangrijk kennisonderdeel binnen de dagelijkse werkzaamheden van corporaties. Daarom is een gedegen kennis van de basisprincipes en het op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in het huurrecht van groot belang. Deze cursus biedt u dat. Aan de orde komen onder meer de huur en verhuur van woonruimte in het algemeen, schadevergoedingsplicht bij gebreken en onderhuur. U wordt op de hoogte gebracht van de rechten en plichten van de huurder én die van uw organisatie als verhuurder.

Trainingsdetails

Aangeboden door:

Kjenning
  • vanaf  545.00
  • Nederlands
  • 0 - 20 deelnemers