Basisprincipes BTW voor de administratie

crediteuren debiteuren

De hoofdprestatie van een woningcorporatie, het verhuren van woningen, is vrijgesteld van de heffing van BTW. Daarmee is ook de BTW op de samenhangende kosten van verhuur niet terugvorderbaar en verhoogt rechtstreeks de exploitatiekosten. De corporatie is bovendien als verlengstuk van de Belastingdienst verantwoordelijk gesteld voor de afdracht van de BTW op de nota’s van o.a. de aannemers door de verleggingsregeling.
 
Het is daarom belangrijk om de BTW op de betaalde facturen zo juist mogelijk te verantwoorden in de crediteurenadministratie, waarbij tevens voldaan moet worden aan een aantal door de Belastingdienst gestelde eisen.
 
In deze praktische cursus worden de meest elementaire zaken betreffende de BTW behandeld en wordt specifiek ingegaan op de situatie bij woningcorporaties. Door aan de basis de facturenstroom meteen juist en tijdig te verwerken wordt kostbare tijd bespaard op het proces van dagelijkse verwerking en voorkomt u veel onnodige kosten.

Beschikbare startdata:

Trainingsdetails

Aangeboden door:

Kjenning
  • vanaf  295.00
  • Nederlands