Masterclass Veilig Vluchten

Veilig kunnen vluchten bij brand is letterlijk van levensbelang, maar hoe weet je dat bij een brand ook daadwerkelijk veilig gevlucht kan worden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet bekend zijn hoeveel tijd beschikbaar en hoeveel tijd benodigd is om veilig te kunnen vluchten. Daarvoor dienen eerst andere vragen te worden gesteld, zoals: van welke branden moet worden uitgegaan? Zijn de aanwezigen zelfredzaam? En zo niet, hoe is de BHV georganiseerd?

Als de beschikbare tijd kleiner is dan de benodigde tijd dient de ene tijd vergroot en/of de andere tijd verkleind te worden. Vraagstelling is dan: hoe doe je dat? Mogelijke oplossingen zijn het toepassen van een (woning)sprinkler en/of snellere opkomsttijden van de BHV. Vervolgens moet doorgerekend worden of het resultaat nu wel voldoende is, totdat uiteindelijk een brandveiligheidsconcept ontstaat waarbij veilig gevlucht kan worden.

Tijdens de Masterclass Veilig Vluchten wordt u in één dag door het gehele proces meegenomen hoe een onderbouwd brandveiligheidsconcept tot stand kan worden gebracht. Onderwerpen welke worden behandeld zijn:
- Doelstelling
- Brandscenario's
- Beschikbare tijd
- Benodigde tijd
- Analyse beschikbare en benodigde tijden (incl. gevoeligheidsanalyse)
- Doorrekenen van brandscenario's (met behulp van tool VluchtWijzer)
- Formaliseren en instandhouden

Doel van de Masterclass is het bekend raken met het proces om een brandveiligheidsconcept Veilig Vluchten te definiëren.

Trainingsdetails

Aangeboden door:

Dräger
  • vanaf  595.00
  • Nederlands
  • 8 - 16 deelnemers