Basisopleiding Lagere gasmeetkundige (LGK)

De deelnemer is na het volgen van de opleiding volledig in staat en bevoegd categorie A zeecontainers op een veilige en verantwoordelijke wijze te meten en  de resultaten daarvan op een correcte wijze te rapporteren aan de middelbaar gasmeetkundige (MGK). De opleiding is officieel erkend door het Platform Gassen In Containers (PGIC). De eindtermen van de opleiding zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) in de NEN-NTA 7496-2.

Trainingsdetails

Aangeboden door:

Dräger
  • vanaf  650.00
  • Nederlands
  • 6 - 8 deelnemers