Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie. Iedere organisatie met meer dan 15 werknemers dient minimaal een preventiemedewerker in dienst te hebben. Bij minder dan 15 medewerkers mag de werkgever zelf deze rol vervullen. De eerste taak van een preventiemedewerker is (ondersteunen bij) het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). En vervolgens om een plan van aanpak te ontwikkelen voor de onderneming.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Functie en taken van de preventiemedewerker Arbeidsricicos in de organisatie Arbowetgeving Algemene basiskennis RI&E, waaronder beleid, organisatiekunde, veiligheid, gezondheid en welzijn Basiselementen Wet Verbetering Poortwachter Basiselementen ergonomie, agressie & geweld en fysieke belasting Werkplekinrichting Communicatieve vaardigheden Persoonlijke beschermingsmiddelen

Conform de Arbo-wet medewerker(s) opleiden tot preventiemedewerker.

Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de cursiste het NIBHV certificaat: Preventiemedewerker.

Trainingsdetails

Aangeboden door:

DGS Arbo & Veiligheid
  • vanaf  245.00
  • Nederlands
  • 4 - 16 deelnemers