Bedrijfshulpverlener (BHV) E-learning Only

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 25,00
Levensreddend handelen: Eerste hulp, reanimatie inclusief gebruik AED Redden, bergen en verplaatsen slachtoffers Het melden van incidenten Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie) Ontruiming Kennis kleine blusmiddelen
DGS Arbo & Veiligheid logo

Bedrijfshulpverlener (BHV) Retail E-learning Only

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 35,00
Levensreddend handelen: Eerste hulp, reanimatie inclusief gebruik AED Redden, bergen en verplaatsen slachtoffers Het melden van incidenten Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie) Ontruiming Kennis kleine blusmiddelen
DGS Arbo & Veiligheid logo

BHV in de zorg E-Learning Only

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 35,00
Levensreddend handelen: Eerste hulp, reanimatie inclusief gebruik AED Redden, bergen en verplaatsen slachtoffers Het melden van incidenten Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie) Ontruiming Kennis kleine blusmiddelen
DGS Arbo & Veiligheid logo

Heftruck E-Learning Only

Arbo en Veiligheid - Transport | Nederlands

vanaf 65,00
DGS Arbo & Veiligheid logo

Reachtruck E-Learning Only

Arbo en Veiligheid - Transport | Nederlands

vanaf 65,00
DGS Arbo & Veiligheid logo

VCA Basis E-learning only

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 65,00
DGS Arbo & Veiligheid logo

VCA VOL E-Learning only

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 65,00
DGS Arbo & Veiligheid logo

VCA BASIS examen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 75,00
Wij verzoeken de cursisten om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat wij op tijd kunnen starten   Er zal een (onafhankelijke) examen worden afgenomen. Als deze met een voldoende wordt afgesloten ontvangt de deelnemer het diploma Basisveili...
DGS Arbo & Veiligheid logo

VCA VOL examen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 75,00
  Wij verzoeken de cursisten om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat wij op tijd kunnen starten   Er zal een (onafhankelijke) examen worden afgenomen. Als deze met een voldoende wordt afgesloten ontvangt de deelnemer het diploma Basisve...
DGS Arbo & Veiligheid logo

NEN3140 VOP E-Learning Only

Nederlands

vanaf 99,00
DGS Arbo & Veiligheid logo

NEN3140 VP E-Learning Only

Nederlands

vanaf 99,00
DGS Arbo & Veiligheid logo

BHV On Demand Herhaling

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 139,00
De BHV On Demand opleiding bestaat bij zowel de basis als herhaling uit zelfstudie (circa 3/5 uur) middels E-learning en een voucher welke geheel 2020 geldig is voor het volgen van een praktijkdag (BHV Basis) of praktijkdagdeel (bhv herhaling)
DGS Arbo & Veiligheid logo

Bedrijfshulpverlener (BHV) herhaling

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 198,00
Levensreddend handelen: Eerste hulp, reanimatie inclusief gebruik AED Redden, bergen en verplaatsen slachtoffers Het melden van incidenten Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie) Ontruiming Kennis kleine blusmiddelen
DGS Arbo & Veiligheid logo

EHBO Herhaling (1)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 198,00
Als de risico-inventarisatie heeft uitgewezen dat alleen de BHV cursus onvoldoende is of als men meer wil weten dan alleen het Levensreddend Handelen is de EHBO cursus een goede keus, waarbij extra wordt ingegaan op de werking van het lichaam alsmede...
DGS Arbo & Veiligheid logo

VCA BASIS incl. examen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 198,00
Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: Veiligheid en gezondheidswetgeving Besloten ruimtes Gereedschappen en machines Risico's, preventie en beheersmaatregelen Hijsen, tillen en dragen Oorzaken van een ongeval en ongevalspreve...
DGS Arbo & Veiligheid logo

VCA VOL incl. examen

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 198,00
Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: Veiligheid en gezondheidswetgeving Besloten ruimtes Gereedschappen en machines Risico's, preventie en beheersmaatregelen Hijsen, tillen en dragen Oorzaken van een ongeval en ongevalspreve...
DGS Arbo & Veiligheid logo

BHV On Demand Basis

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 198,00
De BHV On Demand opleiding bestaat bij zowel de basis als herhaling uit zelfstudie (circa 3/5 uur) middels E-learning en een voucher welke geheel 2020 geldig is voor het volgen van een praktijkdag (BHV Basis) of praktijkdagdeel (bhv herhaling)
DGS Arbo & Veiligheid logo

BHV Ploegleider Herhaling

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 215,00
De ploegleider BHV heeft tijdens een calamiteit de leiding over de ploeg bedrijfshulpverleners binnen de organisatie. Het is mede zijn taak om ervoor te zorgen dat zijn BHV-ploeg geoefend blijft. Ook is hij verantwoordelijk voor het beheer en de cont...
DGS Arbo & Veiligheid logo

Bedrijfshulpverlener (BHV) herhaling U21-1 nascholing transport (CCV)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 225,00
Levensreddend handelen: Eerste hulp, reanimatie inclusief gebruik AED Redden, bergen en verplaatsen slachtoffers Het melden van incidenten Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie) Ontruiming Kennis kleine blusmiddelen
DGS Arbo & Veiligheid logo

VCA BASIS incl. examen U05-2 (CCV)

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 228,00
Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: Veiligheid en gezondheidswetgeving Besloten ruimtes Gereedschappen en machines Risico's, preventie en beheersmaatregelen Hijsen, tillen en dragen Oorzaken van een ongeval en ongevalspreve...
DGS Arbo & Veiligheid logo

VCA VOL incl. examen U05-2 (CCV)

Arbo en Veiligheid - VCA | Nederlands

vanaf 228,00
Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: Veiligheid en gezondheidswetgeving Besloten ruimtes Gereedschappen en machines Risico's, preventie en beheersmaatregelen Hijsen, tillen en dragen Oorzaken van een ongeval en ongevalspreve...
DGS Arbo & Veiligheid logo

Beheerder Brandmeldinstallatie 1 daags

Nederlands

vanaf 245,00
Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, ...
DGS Arbo & Veiligheid logo

Preventiemedewerker

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 245,00
De preventiemedewerker is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssitu...
DGS Arbo & Veiligheid logo

Hoofd BHV Herhaling

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 275,00
Het Hoofd Bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de coördinatie van de BHV-taken die door de Arbowet wettelijk zijn opgelegd aan een werkgever. Hij draagt de verantwoording voor het BHV-beleid bij de organisatie, houdt zich bezig met het voorkom...
DGS Arbo & Veiligheid logo

Bedrijfshulpverlener (BHV) Basis

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 298,00
Levensreddend handelen: Eerste hulp, reanimatie inclusief gebruik AED Redden, bergen en verplaatsen slachtoffers Het melden van incidenten Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie) Ontruiming Kennis kleine blusmiddelen
DGS Arbo & Veiligheid logo

EHBO Herhaling incl. Kleine Blusmiddelen (2)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 298,00
Tijdens deze herhalingstraining wordt getoetst of de deelnemers de kennis en vaardigheden nog in voldoende mate beheersen: Het bewustzijn beoordelen De ademhaling beoordelen Een stilstand van de bloedsomloop herkennen/vaststellen De cursist kan mond-...
DGS Arbo & Veiligheid logo

NEN3140 VOP

Nederlands

vanaf 298,00
NEN 3140 Werkgevers moeten zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. Vanuit diverse wet- en regelgeving wordt verwezen naar onder andere NEN 3140. In deze norm worden o.a. richtlijnen gegeven voor de invulling van taken en verantwoordelijk...
DGS Arbo & Veiligheid logo

NEN3140 VP

Nederlands

vanaf 298,00
NEN 3140 Werkgevers moeten zorgen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering. Vanuit diverse wet- en regelgeving wordt verwezen naar onder andere NEN 3140. In deze norm worden o.a. richtlijnen gegeven voor de invulling van taken en verantwoordelijk...
DGS Arbo & Veiligheid logo

BHV Ploegleider Basis

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 379,00
De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte waar onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld: Huidige wet- en regelgeving Het zorgdragen voor een adequate ploeg bedrijfshulpverleners Het beheer en controle van de middelen van de ...
DGS Arbo & Veiligheid logo

EHBO Basisopleiding (3)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 549,00
Als de risico-inventarisatie heeft uitgewezen dat alleen de BHV cursus onvoldoende is of als men meer wil weten dan alleen het Levensreddend Handelen is de EHBO cursus een goede keus, waarbij extra wordt ingegaan op de werking van het lichaam alsmede...
DGS Arbo & Veiligheid logo

Hoofd BHV Basis

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 599,00
De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte waar onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld: Huidige wet- en regelgeving Het opzetten van een BHV-organisatie Het zorgdragen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverle...
DGS Arbo & Veiligheid logo

EHBO Basisopleiding incl. Kleine Blusmiddelen (4)

Arbo en Veiligheid - BHV / EHBO | Nederlands

vanaf 649,00
Als de risico-inventarisatie heeft uitgewezen dat alleen de BHV cursus onvoldoende is of als men meer wil weten dan alleen het Levensreddend Handelen is de EHBO cursus een goede keus, waarbij extra wordt ingegaan op de werking van het lichaam alsmede...
DGS Arbo & Veiligheid logo