Veilig op huisbezoek gaan

Voor medewerkers die al eerder zijn getraind in het omgaan met emotioneel en agressief gedrag

In deze training ligt het accent op het risico van agressie tijdens een huisbezoek. Tijdens een huisbezoek of werkbezoek kun je onverwacht in een dreigende of vervelende situatie terecht komen. Als je op dat moment 'maar gewoon begint te praten' of 'het eerste doet wat je invalt' is er een kans dat het verkeerd uitpakt. En mogelijk is er dan ook niemand in de buurt om je te helpen. Van jou wordt dan gevraagd om snel en professioneel te reageren; hoe schat je situaties in en wat kun je het beste doen?

Resultaat
  • De risico's in te schatten door middel van het Agressie Risico Instrument Huisbezoek (ARIH)
  • Het verschil tussen dreigende en explosieve situaties te herkennen
  • PIN's te signaleren (Pre-incident-indicatoren)
  • Te observeren en te luisteren naar eigen intuïtie
  • Binnen te treden, te observeren en grenzen aan te geven bij een huisbezoek
  • Samen te werken met collega's tijden huisbezoeken
  • Een gesprek te beëindigen
Doelgroep
Medewerkers die op huisbezoek gaan en al eerder getraind zijn in het omgaan met emotioneel en agressief gedrag. Deze training is daar een verdieping op.

Extra bijzonderheden
Voor medewerkers die op huisbezoek gaan heeft deze opleider een checklist en een app 'veilig op huisbezoek' ontwikkeld. Zie ook: Veilig op huisbezoek app

Trainingsdetails

Aangeboden door:

De Corporatie Academie
  • vanaf  285.00
  • Nederlands
  • 4 - 10 deelnemers