Realisatiekracht SPP & Duurzame inzetbaarheid – hoe krijg en hou je het in beweging?

Anders denken – andere invalshoeken om Duurzame Inzetbaarheid te benaderen in je organisatie. Van papier naar daadkracht in de dagelijkse praktijk!

Met deze training ontvang je handreikingen hoe het  “anders” kan en hoe je  echt tot een toekomstgericht Duurzame Inzetbaarheidsplan komt en dit in de praktijk gaat realiseren, zodat het in de haarvaten van je organisatie komt te zitten. Je vertaalt ingrediënten uit SPP praktisch naar DI-interventies en activiteiten waarbij de verbinding tussen SPP en DI in vanzelfsprekend wordt. 
Resultaat:
Na deze training kun je een DI-aanpak op maat maken, waarbij je kritisch gekeken hebt naar je organisatie en op zoek bent gegaan naar passende toekomstbestendige mindste, tools en werkwijzes. 
Doelgroep: HR-adviseurs, directie, MT-leden, leidinggevenden op strategisch niveau
Extra bijzonderheden:
  • Je hebt ervaring met SPP in theorie en/of praktijk, en vooraf aan de training het SPP-DI stappenplan bekeken op www.flowweb.nl/spp-di  
  • Voor deze training ontvang je een korte voorbereidende opdracht.
  • Indien de training online is, wordt deze in ZOOM gegeven
  • Online training zijn 2 losse dagdelen, offline training is één dag

Trainingsdetails

Aangeboden door:

De Corporatie Academie
  • vanaf  150.00
  • Nederlands
  • 6 - 10 deelnemers