NEN 3140 VOP

De cursus NEN 3140, leidend tot Voldoende Onderricht Persoon (VOP), is bestemd voor personen die werken aan of met elektrische installaties.

Resultaat
Een VOP mag werkzaamheden uitvoeren van beperkte omvang en beperkt risico, aan elektrische installaties zoals:
  • spanningsloos maken vóór en het opnieuw inschakelen ná werkzaamheden;
  • repareren van stekkers en contrastekkers;
  • vervangen van (TL) lampen en starters;
  • vervangen van stopcontacten (wandcontactdozen) en lichtschakelaars;
  • af- en aankoppelen van elektromotoren;
  • aanbrengen en verwijderen van stoppen (smeltveiligheden) en mespatronen;
  • resetten van thermische pakketten.
Doelgroep
De cursus NEN 3140, leidend tot Voldoende Onderricht Persoon (VOP), is bestemd voor personen die werken aan of met elektrische installaties. De norm regelt het minimale veiligheidsniveau bij elektrische gevaren bij of van elektrische installaties, elektrische werktuigen en handgereedschappen. Tevens wordt de NEN 3140 toegepast bij de verplichte jaarlijkse inspectie van elektrische (hand)gereedschappen en installaties.

Trainingsdetails

Aangeboden door:

De Corporatie Academie
  • vanaf  185.00
  • Nederlands
  • 1 - 13 deelnemers