De Woningwet

 Breng jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Woningwet.


De herziene Woningwet 2015 is op 1 juli 2015 in werking getreden. Voor corporaties heeft deze wet belangrijke gevolgen. De opgaaf verandert, financiële gevolgen zijn groot en verantwoording neemt toe. De vrijheid van corporaties wordt sterk ingeperkt. Corporaties mogen alleen nog sociale huurwoningen bouwen en exploiteren voor mensen met lage en middeninkomens. Ook de samenwerking tussen corporaties en gemeenten wordt nauwer: gemeenten, huurders en corporaties moeten gezamenlijk prestatieafspraken maken. 

Resultaat

  • Je hebt inzicht in de nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen van de nieuwe Woningwet op juridisch, financieel en strategisch niveau
  • Je hebt inzicht in de wijze waarop de Autoriteit Woningcorporatie toezicht houdt en op welke wijze en waarover verantwoording dient te worden afgelegd
  • Je weet wat passend toewijzen inhoudt
  • Je weet wat de splitsing DAEB en niet-BAEB betekent

  Doelgroep

   • Directeur-bestuurders
   • Leden van de Raad van Commissarissen
   • Managers
   • Beleidsmedewerkers en controllers
   • Huurcommissie en medewerkers

   Directeur-bestuurders en/of RvC leden ontvangen 6 PE studiepunten voor deze training.

   Trainingsdetails

   Aangeboden door:

   De Corporatie Academie
   • vanaf  625.00
   • Nederlands
   • 4 - 9 deelnemers