Assertiviteit op de Werkplek - Dag

Deze assertiviteitstraining is ontwikkeld voor iedereen die sterker wil staan in (groeps)situaties waarin jouw mening, wensen en gevoelens verschillen van die van de ander.

Vind je het moeilijk om in sommige situaties assertief en duidelijk voor je mening of wensen uit te komen? Vind je het lastig om nee te zeggen, terwijl het echt niet kan? Na het volgen van deze training gaat het uitspreken van gedachten en gevoelens je makkelijker af, juist in situaties waarin anderen iets anders willen dan jij wilt. In deze intensieve assertiviteitstraining leer je op te komen voor jezelf. Je communiceert assertiever, zowel verbaal als non-verbaal.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Persoonlijke intake
 • Vastleggen leerdoelen
 • Persoonlijke ontwikkelvraag
Assertiviteit op de werkplek
 • Assertief, subassertief en agressief gedrag
 • Duidelijk zeggen wat je mening is
 • ‘Nee’ (durven) zeggen
 • Grenzen stellen
Feedback en kritiek
 • Feedback geven en ontvangen
 • (Leren) omgaan met emoties
 • Effectief inzetten van interne rollen
 • Belemmerende gedachten
Assertiviteit in groepen en organisaties
 • Jezelf beter presenteren: zichtbaar zijn in de organisatie
 • Aandacht krijgen en vasthouden
Persoonlijk ontwikkelplan
 • Vastleggen ontwikkelstappen
 • Persoonlijk actieplan
 • Meer aan het woord komen in een groep
Niveau

TrainingenResultaat

De training is gericht op jouw persoonlijke leerdoelen. Op basis van een intake wordt het programma specifiek voor jou ingericht. Daarnaast is ervarend leren in deze training belangrijk: leren door te doen. In de training probeer je verschillende gedragsvarianten uit en ervaar je wat dat oplevert. Je gaat samen met de groep na of dit assertief, agressief, indirect of subassertief gedrag is. Door het gedrag zelf te ervaren herken je het beter en pas je effectief gedrag sneller toe. Ook leer je goed om te gaan met feedback en kritiek. Na deze training ben jij assertiever op je eigen werkplek.

Met 45 jaar ervaring is Boertien Vergouwen Overduin grondlegger van het trainingsvak in Nederland. We zijn succesvol door onze resultaatgerichte aanpak en hoge kwaliteit. Je rondt de training dan ook af met gegarandeerd zichtbaar resultaat.

Afronding

Na afloop van deze training ontvang je het certificaat ‘Assertief op het Werk'.

website
https://www.bvo.nl/archief/Training-Assertief-op-het-Werk.html

Trainingsdetails

Aangeboden door:

Boertien Vergouwen Overduin
 • vanaf  1,329.00
 • Nederlands
 • 5 - 10 deelnemers