Basiskennis Besluit bouwwerken leefomgeving

Nederlands

vanaf 450,00
Wil je graag je kennis op het gebied van loonadministratie (CAO Bouw & Infra) opfrissen, de basisprincipes onder de knie krijgen en/of praktische tips ontvangen? Meld je dan aan voor de Basiskennis Loon- en Salarisadministratie in de Bouw. Tijdens de...
BOB logo

Introductie Verduurzaming Bestaande Woningbouw

Nederlands

vanaf 450,00
Met de Cursus Nul op de meter ben jij straks een expert in de dagelijkse bouwpraktijk op het gebied van het energieneutraal malen van een woning.
BOB logo

Systems Engineering en Systeemgerichte Contractbeheersing in kort bestek

Nederlands

vanaf 450,00
Wil jij de systemen helemaal onder de knie krijgen?Met de cursus System engineering en Systeemgerichte contractbeheersing in kort bestek krijg je inzicht en in het waarom en hoe van deze methodieken. De belangrijkste processtappen en voorwaarden kome...
BOB logo

UAV-Geïntegreerde Contracten

Nederlands

vanaf 500,00
Veel opdrachtgevers en/of projectontwikkelaars sluiten afzonderlijke contracten met ontwerpende en uitvoerende partijen. Op deze contracten zijn de standaard voorwaarden van toepassing, zoals de UAV 2012. Steeds vaker besluiten opdrachtgevers echter ...
BOB logo

Timemanagement

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 790,00
Binnen de bouw is het zaak met de hoeveelheid werk van en binnen projecten gestructureerd te kunnen werken. Een flexibele werkhouding, het kunnen omgaan met de beperkte hoeveelheid tijd, controle en overzicht kunnen houden, zijn hierbij eerste vereis...
BOB logo

Basis Milieurecht

Nederlands

vanaf 950,00
Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden binnen het omgevingsrecht de werkvelden bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu steeds meer geïntegreerd. Dit vraagt van medewerkers dat zij niet alleen kenni...
BOB logo

Basis UAV 2012

Nederlands

vanaf 950,00
Ben jij straks dé UAV 2012 expert in jouw team?Na afloop van deze cursus ben je in staat om de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV 2012 tijdig te herkennen en beantwoorden.
BOB logo

Elektrotechnische Installaties en Onderhoud

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 950,00
Met behulp van de juiste inspectie- en onderhoudsmethoden leer je effectief omgaan met het onderhoud van elektrotechnische installaties.Installaties zijn een belangrijk onderdeel van het gebouw en worden meer en meer belangrijk om aan allerlei wettel...
BOB logo

RAW 2020 en UAV

Nederlands

vanaf 950,00
De RAW systematiek is ontwikkeld om contracten in de infra-sector op een efficiënte wijze uit te voeren. Uitvoerders, werkvoorbereiders en calculators in de civiele techniek/infra voeren steeds vaker verschillende contracten uit, er moet steeds meer...
BOB logo

Systeemgerichte Contract beheersing

Nederlands

vanaf 950,00
In de training Systeemgerichte contract beheersing verbreden zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun kennis over de beheersing van geïntegreerde contracten. Na afloop van de cursus heb je kennis van het SCB-proces en kun je vormgeven aan verschi...
BOB logo

Gevel en Onderhoud

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 1.050,00
In deze cursus worden voor de woningbouw van belang zijnde gevelsystemen besproken, met aandacht voor de inspectiemethodiek, schade-analyse en conditiebepaling. De deelnemer kan zijn waarnemingen vertalen in een hersteladvies en de gevelkwaliteit pos...
BOB logo

Werktuigbouwkundige Installaties en Onderhoud

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 1.150,00
Bij ons leer je met behulp van de juiste inspectie- en onderhoudsmethoden hoe je effectief moet omgaan met het onderhoud van werktuigbouwkundige installaties.
BOB logo

Opleveren van een Brandveilig Bouwwerk

Nederlands

vanaf 1.200,00
Hoe brandveilig is jouw bouwwerk?
BOB logo

Brandveiligheid en Bouwbesluit

Nederlands

vanaf 1.250,00
Het huidige Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van Bouwbesluit zijn de begrippen van het onderdeel brandveiligheid ingrijpend aangepast. Ook zijn er uitgangspunten veranderd die gelden bij de beoordeling van e...
BOB logo

Effectieve Gespreksvoering

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 1.275,00
Hoe pak je een gesprek effectief aan ?Tijdens de training effectieve gespreksvoering leer je het gesprek te reguleren. Dit wordt gedaan door het analyseren en sturen van de gesprekspartner. We behandelen de technieken door verschillende soorten gespr...
BOB logo

Systems Engineering

Nederlands

vanaf 1.350,00
Ben jij straks de topper die het project redt!?In de cursus System Engineering leer je hoe je in een project betere definiëring en beheersing  stelt. Van initiatief via opstellen van de vraagspecificatie, opstellen en beoordelen van het aanbod tot ...
BOB logo

Assertiviteit

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 1.450,00
Je zegt te makkelijk ‘ja’ wanneer aan jouw een verzoek wordt gedaan? Je vindt dat je meer moet opkomen voor jezelf? Eerder iets moet zeggen? Nee zeggen en grenzen aangeven is lastig en je communiceert niet altijd even duidelijk? Je wilt leren hoe...
BOB logo

Conflicthantering en Onderhandelen

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 1.795,00
Last van conflicten en vind je het lastig om te onderhandelen ?Met de training conflicthantering en onderhandelen leer je effectief omgaan met situaties waarin verschillende belangen vertegenwoordigd worden. Conflicten komen vaak voor in de bouw omda...
BOB logo

Elementaire Bouwkunde A

Nederlands

vanaf 1.850,00
Ook als je geen bouwkundige vooropleiding hebt gehad en wilt je wilt ontwikkelen tot Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht of als Technisch Beheerder /Opzichter Onderhoud is de opleiding Elementaire Bouwkunde A beslist iets voor jou!
BOB logo

Communicatie, Werkoverleg en Leidinggeven

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 2.150,00
In deze training leer je de effecten van het eigen gedrag en dat van anderen begrijpen. Tevens leer je hoe je eigen gedrag zodanig kan aanwenden dat een gewenst resultaat wordt bereikt. Na de training ben je in staat om effectiever gesprekken sturen ...
BOB logo

Elementaire Bouwkunde B

Nederlands

vanaf 2.150,00
Wil je na de opleiding Elemantaire bouwkunde A nog meer weten, dan is de Elementaire bouwkunde B een goede aansluiting.In de eerste opleiding wordt voornamelijk kennis gemaakt met de bouwnijverheid, begrippen en bouwmethoden. De opleiding Elementaire...
BOB logo

Calculator/Werkvoorbereider als Professional

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 2.450,00
Tijdens de opleiding krijg je zicht op hoe je reageert op anderen en welke gevolgen dit heeft voor het functioneren als werkvoorbereider of calculator. Je leert nieuw gedrag aan zodat je waarneembaar beter gaat functioneren. Hierdoor zal jouw persoon...
BOB logo

Verduurzaming Bestaande Woningbouw

Nederlands

vanaf 2.450,00
De bouwsector is in beweging. Renovaties met hoge energieprestaties zoals bijvoorbeeld Nul-op-de-meter (NOM) met garantie worden de norm. Ook bij particuliere opdrachtgevers is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing en duurzame...
BOB logo

Uitvoerder als Professional

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 2.495,00
Wil jij je ook optimaal kunnen inzetten als uitvoerder, alles uit je werk halen en dit alles zo effectief en efficiënt mogelijk doen ?Dan is de opleiding Uitvoerder als professional voor jou op het lijf geschreven!
BOB logo

Leidinggeven

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 2.600,00
Leidinggeven in de bouw is een vak apart. In deze training leren de deelnemers de fijne kneepjes van dit vak, rekening houdend met de dynamiek, spanningsvelden en belangen die de bouwwereld met zich mee brengt.   Van een leidinggevende in de bouw wo...
BOB logo

Persoonlijke Effectiviteit voor de Leidinggevende

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 2.950,00
Managers, bedrijfs- en projectleiders kunnen niet alleen functioneren op basis van hun (bouw-)technische kennis. Ook inzicht in gedrag en sociale vaardigheden zijn van groot belang. Wat is de effectiviteit van ons gedrag en wat zijn de effecten op an...
BOB logo

Loon- en Salarisadministratie in de Bouw

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 3.650,00
Wil jij, als (aankomend) medewerker loon- en salarisadministratie in de bouwnijverheid, een echte vakspecialist worden? Met deze opleiding krijg je de handvatten aangereikt die je daarvoor nodig hebt. Zo leer je alles over de administratieve verplich...
BOB logo

Kopersbegeleiding

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 3.950,00
De beste begeleiding bieden tijdens een (ver)koop ?Het marktgericht omgaan met kopers en het bouwen in de koopsector vereist een klantgerichte houding. De persoonlijke wensen van de kopers worden steeds belangrijker en vragen een hogere organisatiegr...
BOB logo

Meewerkend/Assistent Uitvoerder B&U

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 3.950,00
Wil jij, als timmerman of beginnend assistent uitvoerder bij B&U-projecten, aan jezelf bouwen om een vakspecialist te worden? Deze opleiding geeft jou precies de juiste handvatten! Je leert om te plannen, bestekken en tekeningen te lezen en een start...
BOB logo

Meewerkend/Assistent Uitvoerder INFRA

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 3.950,00
Wil jij als timmerman, voorman of beginnend assistent uitvoerder bij infra-projecten een stapje hogerop? Omdat je het gevoel hebt dat je ‘meer’ in je hebt? Deze opleiding geeft jou precies de juiste handvatten. Je leert om te plannen, bestekken e...
BOB logo

Uitvoerder Infra 1

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 3.950,00
Na afloop ben jij dé uitvoerder die breed is opgeleid en inzicht heeft in de naastgelegen functiegerichte competenties. Werken in projectteams gaat hierna ook zeer effectief.Uitvoerders moeten al in een vroeg stadium van hun carrière bijdragen leve...
BOB logo

Werkvoorbereider/Calculator Ondergrondse Netwerken

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 4.250,00
Word jij de volgende expert in ondergrondse netwerken? Tijdens deze opleiding maak je het maken van project- en procesanalyses eigen en leer je een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast kun je de calculatie en nacalculatie uitvoeren en heb je inzi...
BOB logo

Allround Uitvoerder B&U

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 5.950,00
Bouwprojecten worden steeds complexer, zodat er juridische, contractueel, organisatorisch en financieel hoge afbreukrisico’s aanwezig zijn. Bij dit soort projecten is een integrale aansturing noodzakelijk. De hoofduitvoerder is hier als bouwplaatsm...
BOB logo

Allround Werkorganisator B&U

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 5.950,00
Doordat bouwprojecten complexer worden zowel op organisatorisch, contractueel, juridisch en financieel vlak vraagt dit om een integrale benadering, overzicht en beheersing. Het afbreukrisico is groot indien dit niet effectief gedaan wordt. 
BOB logo

Projectleider (Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau)

Nederlands

vanaf 5.950,00
De architect en de adviseur krijgen meer en meer te maken met korte voorbereidingstijden, strakke budgettering, nieuwe ontwikkelingen in de bouwtechnieken, invloeden van de overheid, inspraakprocedures etc. Het is met name de projectleider binnen het...
BOB logo

Projectleider B&U/Infra

Nederlands

vanaf 6.650,00
In deze opleiding verkrijg je de kennis, vaardigheden om een effectieve projectleider te worden in combinatie met je praktijk-/werkervaring. Binnen de opleiding Projectleider B&U Infra wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de projec...
BOB logo

Bouwkostendeskundige

Nederlands

vanaf 6.750,00
De bouwkostendeskundige is als adviseur die betrokken bij het tot stand komen van een bouwwerk. Van een bouwkostendeskundige wordt gevraagd een inschatting te maken van de bouwkosten in alle fasen van het bouwproces. In toenemende mate is er behoefte...
BOB logo