Basiskennis Besluit bouwwerken leefomgeving

Nederlands

vanaf 450,00
Wil je graag je kennis op het gebied van loonadministratie (CAO Bouw & Infra) opfrissen, de basisprincipes onder de knie krijgen en/of praktische tips ontvangen? Meld je dan aan voor de Basiskennis Loon- en Salarisadministratie in de Bouw. Tijdens de...
BOB logo

Introductie Verduurzaming Bestaande Woningbouw

Nederlands

vanaf 450,00
Met de Cursus Nul op de meter ben jij straks een expert in de dagelijkse bouwpraktijk op het gebied van het energieneutraal malen van een woning.
BOB logo

Workshop Loon- en Salarisadministratie

Nederlands

vanaf 450,00
Tijdens de workshop Loon- en Salarisadministratie in het najaar van 2018 komen de volgende onderwerpen aan de orde.
BOB logo

UAV-Geïntegreerde Contracten

Nederlands

vanaf 500,00
Veel opdrachtgevers en/of projectontwikkelaars sluiten afzonderlijke contracten met ontwerpende en uitvoerende partijen. Op deze contracten zijn de standaard voorwaarden van toepassing, zoals de UAV 2012. Steeds vaker besluiten opdrachtgevers echter ...
BOB logo

Timemanagement

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 790,00
Binnen de bouw is het zaak met de hoeveelheid werk van en binnen projecten gestructureerd te kunnen werken. Een flexibele werkhouding, het kunnen omgaan met de beperkte hoeveelheid tijd, controle en overzicht kunnen houden, zijn hierbij eerste vereis...
BOB logo

Basis UAV 2012

Nederlands

vanaf 950,00
Ben jij straks dé UAV 2012 expert in jouw team?Na afloop van deze cursus ben je in staat om de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV 2012 tijdig te herkennen en beantwoorden.
BOB logo

Bouwfysica in de Praktijk; Geluid

Nederlands

vanaf 950,00
In deze opleiding krijgt de deelnemer op interactieve wijze inzicht in de bouwfysische aspecten van geluid en geluidoverlast. Met de vele praktische voorbeelden en middels het spelen met variabelen wordt het accent meer gelegd op het snel kunnen over...
BOB logo

RAW 2020 en UAV

Nederlands

vanaf 950,00
De RAW systematiek is ontwikkeld om contracten in de infra-sector op een efficiënte wijze uit te voeren. Uitvoerders, werkvoorbereiders en calculators in de civiele techniek/infra voeren steeds vaker verschillende contracten uit, er moet steeds meer...
BOB logo

Bouwfysica in de Praktijk; Warmte en Vocht

Nederlands

vanaf 1.250,00
Jij wil er toch ook warm bijzitten?Wordt een expert op gebied van warmte en vocht. in de opleiding Bouwfysica in de praktijk: warmte en vocht leer je fouten en problemen te herkennen en hoe je dit kunt voorkomen. Daarnaast kun je na afloop als volwaa...
BOB logo

Effectieve Gespreksvoering

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 1.275,00
Hoe pak je een gesprek effectief aan ?Tijdens de training effectieve gespreksvoering leer je het gesprek te reguleren. Dit wordt gedaan door het analyseren en sturen van de gesprekspartner. We behandelen de technieken door verschillende soorten gespr...
BOB logo

Sociale Vaardigheden in Onderhoud

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 1.350,00
Je krijgt als beheerder van vastgoed veel te maken met gebruikers en huurders van uw vastgoed. Tevens zijn de aannemers ook een belangrijke groep waarmee je communiceert op gebied van de techniek en opdrachtverstrekking. Hoe krijg je gedaan wat nodig...
BOB logo

Assertiviteit

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 1.450,00
Je zegt te makkelijk ‘ja’ wanneer aan jouw een verzoek wordt gedaan? Je vindt dat je meer moet opkomen voor jezelf? Eerder iets moet zeggen? Nee zeggen en grenzen aangeven is lastig en je communiceert niet altijd even duidelijk? Je wilt leren hoe...
BOB logo

Elementaire Installatietechniek

Nederlands

vanaf 1.650,00
In de cursus Elementaire installatietechniek leer je wat de diverse installaties inde woning- en utiliteitsbouw op hoofdlijnen inhouden, hoe de werkprocessen van installateurs op hoofdlijnen verlopen en waarop je moet letten bij het samenvoegen van b...
BOB logo

Vochtproblemen en Onderhoud

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 1.650,00
Door het volgen van deze module krijg je beter inzicht in de oorzaken van vocht en schimmel, soorten vocht en schimmel en het herkennen van vocht en schimmel. Dit inzicht helpt je om betere analyses te kunnen maken van de verschillende situaties en t...
BOB logo

Conflicthantering en Onderhandelen

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 1.795,00
Last van conflicten en vind je het lastig om te onderhandelen ?Met de training conflicthantering en onderhandelen leer je effectief omgaan met situaties waarin verschillende belangen vertegenwoordigd worden. Conflicten komen vaak voor in de bouw omda...
BOB logo

Elementaire Bouwkunde A

Nederlands

vanaf 1.850,00
Ook als je geen bouwkundige vooropleiding hebt gehad en wilt je wilt ontwikkelen tot Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht of als Technisch Beheerder /Opzichter Onderhoud is de opleiding Elementaire Bouwkunde A beslist iets voor jou!
BOB logo

Communicatie, Werkoverleg en Leidinggeven

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 2.150,00
In deze training leer je de effecten van het eigen gedrag en dat van anderen begrijpen. Tevens leer je hoe je eigen gedrag zodanig kan aanwenden dat een gewenst resultaat wordt bereikt. Na de training ben je in staat om effectiever gesprekken sturen ...
BOB logo

Elementaire Bouwkunde B

Nederlands

vanaf 2.150,00
Wil je na de opleiding Elemantaire bouwkunde A nog meer weten, dan is de Elementaire bouwkunde B een goede aansluiting.In de eerste opleiding wordt voornamelijk kennis gemaakt met de bouwnijverheid, begrippen en bouwmethoden. De opleiding Elementaire...
BOB logo

Calculator/Werkvoorbereider als Professional

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 2.450,00
Tijdens de opleiding krijg je zicht op hoe je reageert op anderen en welke gevolgen dit heeft voor het functioneren als werkvoorbereider of calculator. Je leert nieuw gedrag aan zodat je waarneembaar beter gaat functioneren. Hierdoor zal jouw persoon...
BOB logo

Verduurzaming Bestaande Woningbouw

Nederlands

vanaf 2.450,00
De bouwsector is in beweging. Renovaties met hoge energieprestaties zoals bijvoorbeeld Nul-op-de-meter (NOM) met garantie worden de norm. Ook bij particuliere opdrachtgevers is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing en duurzame...
BOB logo

Uitvoerder als Professional

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 2.495,00
Wil jij je ook optimaal kunnen inzetten als uitvoerder, alles uit je werk halen en dit alles zo effectief en efficiënt mogelijk doen ?Dan is de opleiding Uitvoerder als professional voor jou op het lijf geschreven!
BOB logo

Leidinggeven

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 2.600,00
Leidinggeven in de bouw is een vak apart. In deze training leren de deelnemers de fijne kneepjes van dit vak, rekening houdend met de dynamiek, spanningsvelden en belangen die de bouwwereld met zich mee brengt.   Van een leidinggevende in de bouw wo...
BOB logo

Persoonlijke Effectiviteit voor de Leidinggevende

Communicatie - Communicatie en persoonlijke ontwikkeling | Nederlands

vanaf 2.950,00
Managers, bedrijfs- en projectleiders kunnen niet alleen functioneren op basis van hun (bouw-)technische kennis. Ook inzicht in gedrag en sociale vaardigheden zijn van groot belang. Wat is de effectiviteit van ons gedrag en wat zijn de effecten op an...
BOB logo

Meewerkend/Assistent Uitvoerder B&U

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 3.950,00
Wil jij, als timmerman of beginnend assistent uitvoerder bij B&U-projecten, aan jezelf bouwen om een vakspecialist te worden? Deze opleiding geeft jou precies de juiste handvatten! Je leert om te plannen, bestekken en tekeningen te lezen en een start...
BOB logo

Projectleider B&U Kleinschalige Bouw

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 5.100,00
Wil jij als (beginnend) projectleider in de kleinschalige bouw een zwaargewicht worden? Deze opleiding geeft je precies de juiste handvatten! Je leert de bedrijfsvoering van de organisatie te coördineren en projecten te sturen op geld, risico’s, o...
BOB logo

Allround Uitvoerder B&U

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 5.950,00
Bouwprojecten worden steeds complexer, zodat er juridische, contractueel, organisatorisch en financieel hoge afbreukrisico’s aanwezig zijn. Bij dit soort projecten is een integrale aansturing noodzakelijk. De hoofduitvoerder is hier als bouwplaatsm...
BOB logo

Allround Werkorganisator B&U

Bouw - Techniek & onderhoud | Nederlands

vanaf 5.950,00
Doordat bouwprojecten complexer worden zowel op organisatorisch, contractueel, juridisch en financieel vlak vraagt dit om een integrale benadering, overzicht en beheersing. Het afbreukrisico is groot indien dit niet effectief gedaan wordt. 
BOB logo

Projectleider (Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau)

Nederlands

vanaf 5.950,00
De architect en de adviseur krijgen meer en meer te maken met korte voorbereidingstijden, strakke budgettering, nieuwe ontwikkelingen in de bouwtechnieken, invloeden van de overheid, inspraakprocedures etc. Het is met name de projectleider binnen het...
BOB logo

Projectleider B&U/Infra

Nederlands

vanaf 6.650,00
In deze opleiding verkrijg je de kennis, vaardigheden om een effectieve projectleider te worden in combinatie met je praktijk-/werkervaring. Binnen de opleiding Projectleider B&U Infra wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de projec...
BOB logo

Bouwkostendeskundige

Nederlands

vanaf 6.750,00
De bouwkostendeskundige is als adviseur die betrokken bij het tot stand komen van een bouwwerk. Van een bouwkostendeskundige wordt gevraagd een inschatting te maken van de bouwkosten in alle fasen van het bouwproces. In toenemende mate is er behoefte...
BOB logo