Ziektebeelden: Oncologie

Deze bijscholing maakt ook onderdeel uit van Palliatieve Zorg: Reeks, deze dag is ook los te volgen. Tijdens deze bijscholing worden verschillende veel voorkomende vormen van kanker besproken. Centraal hierbij staat de rol de jij als zorgverlener hebt in het begeleiden van zowel de zorgvrager als diens naasten.

Ongeveer de helft van de mensen met kanker krijgt vroeg of laat van hun arts te horen dat ze niet meer zullen genezen. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat iemand op korte termijn komt te overlijden. Mensen met kanker kunnen een diversiteit aan gezondheidsklachten ontwikkelen. Deze klachten, oftewel symptomen, kunnen veroorzaakt worden door de kanker zelf of door de behandelingen waarmee de ziekte wordt bestreden.
Veel voorkomende vormen van kanker in Nederland zijn o.a.: borst-, darm-, long- en prostaatkanker.
Wij hanteren de in Nederland gangbare richtlijnen en protocollen met betrekking tot pallaitieve zorg.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Anatomie en fysiologie
  • Ontwikkeling van de ziektebeelden
  • Wat zijn de symptomen
  • Behandeling
  • Complicaties en aandachtspunten
  • Zorgaspecten


Deelnemers die de gehele reeks volgen maken aan het eind van deze reeks wel een eindtoets.


Punten Kwaliteitsregister V&V: 6

Trainingsdetails

Aangeboden door:

Bijscholingscentrum
  • vanaf  195.00
  • Nederlands
  • 8 - 12 deelnemers