eBoek-Dementie: tips voor de feestdagen

Nederlands

vanaf 15,00
Voor mensen met dementie en hun naasten zijn de feestdagen vaak een onrustige periode. Een periode die er net een beetje anders uitziet dan normaal. Met deze tips helpen we jou om samen een fijne decembermaand te hebben.
Bijscholingscentrum logo

E-learning: Verpleegtechnische handeling Basismodule (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Na het maken van deze modules voldoet jouw basiskennis weer aan de eisen die aan jou als zorgprofessional gesteld worden.
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Blaaskatheterisatie man/vrouw (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Deze module behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verrichten van de verpleegtechnische handeling blaaskatheteriseren bij zowel de man als de vrouw. Naast de module zelf kun je hier de volgende informatie vinden:
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Darmspoelen en (hoogopgaand)klysma (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Deze behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het toedienen van een (hoogopgaand)klysma, darmspoelen en het inbrengen van een rectumcanule.
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Glucose meten en insuline toedienen (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Deze module behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verrichten van de verpleegtechnische handelingen bloedglucose meten en insuline toedienen.
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Hypodermoclyse (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Deze module behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verrichten van de verpleegtechnische handelingen inbrengen en verwijderen van hypodermoclyse.
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Injecteren (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Deze module behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verrichten van de verpleegtechnische handelingen intracutaan, subcutaan en intramusculair injecteren.
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Medicatie algemeen (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Je hebt gekozen voor de module Medicatie Algemeen. Deze behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor veilig medicatiegebruik in de zorg.
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Medicatie en zuurstof toedienen via de luchtwegen (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Je hebt gekozen voor de module Medicatie en zuurstof toedienen via de luchtwegen. Deze module behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verrichten van de verpleegtechnische handelingen; medicatie toedienen via de luchtweg...
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Medicatie toedienen oraal, rectaal, vaginaal en huid (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Deze module behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verrichten van de verpleegtechnische handelingen medicatie toedienen oraal, rectaal, vaginaal en huid.
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Medicatie toedienen via oog, oor en neus (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Je hebt gekozen voor de module Medicatie toedienen via oog, oor en neus. Deze module behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verrichten van de verpleegtechnische handelingen medicatie toedienen via oog, oor en neus. De ...
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Stomazorg (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Deze module behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verzorgen van een stoma of een urinestoma.
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Tracheotomie en Tracheostomie (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Deze behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verzorgen en verwisselen van een tracheostoma.
Bijscholingscentrum logo

E-Learning: Wondzorg (n)

Nederlands

vanaf 35,09
Deze module behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verrichten van de verpleegtechnische handelingen wondverzorging.
Bijscholingscentrum logo

O. Omgaan met een dwarslaesie

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 50,00
Omdat ieder deel van het ruggenmerg met een specifiek deel van het lichaam in verbinding staat, is het precieze effect van een dwarslaesie afhankelijk van de plaats waar het ruggenmerg beschadigd is. Tijdens deze bijscholing leer welke uitvalsverschi...
Bijscholingscentrum logo

O. Omgaan met epilepsie

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 50,00
Als zorgverlener kun je te maken krijgen met zorgvragers met epilepsie. Soms kan een epileptische aanval er heftig uitzien, soms kan dit juist (bijna) onzichtbaar plaatsvinden. Epileptische aanvallen worden door zorgverleners en anderen vaak ervaren ...
Bijscholingscentrum logo

Blaaskatheterisatie man

Nederlands

vanaf 50,00
Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren.  Aan de hand van actue...
Bijscholingscentrum logo

O. Incontinentie in de ouderenzorg

Nederlands

vanaf 75,00
Incontinentie, urine- en/of ontlastingverlies zijn vaak moeilijk bespreekbare onderwerpen. Het komt veel voor bij ouderen en het is een misvatting dat het hoort bij ouder worden. Incontinentie heeft vaak een grote invloed op het dagelijks leven en vo...
Bijscholingscentrum logo

O. Medicatie bij (kwetsbare) ouderen

Nederlands

vanaf 75,00
Medicatie bij (kwetsbare) ouderen is een specifiek aandachtspunt binnen de zorg. Omdat het verouderingsproces bij iedereen anders verloopt is het gebruik van geneesmiddelen maatwerk, nog meer dan dit normaal al is. Tijdens deze bijscholing krijg je i...
Bijscholingscentrum logo

O. Melden in de zorg (VIM) en Ouderenmishandeling

Nederlands

vanaf 75,00
Waar mensen werken worden fouten gemaakt, een bekende uitdrukking. Als het goed is leren we ervan. In de zorg hebben we de verplichting om deze incidenten te melden. Vanuit De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn alle zorgaanbieder...
Bijscholingscentrum logo

O. Robots en domotica in de ouderenzorg

Nederlands

vanaf 75,00
De technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Ook zien we steeds meer toepassingen in de zorg. Iedereen heeft inmiddels wel gehoord over een zorgrobot en apps of alarmering zijn inmiddels niet meer weg te denken. Maar wat zijn nu echt de mo...
Bijscholingscentrum logo

O. Samenwerken in de ouderenzorg

Nederlands

vanaf 75,00
Samenwerken is van alle dag. Als zorgverlener werk je niet alleen samen met andere zorgprofessionals maar ook met mantelzorgers en vrijwilligers. Mantelzorgers en vrijwilligers noemen we ook wel informele zorg. Als deze samenwerking goed verloopt kom...
Bijscholingscentrum logo

O. Dementie: gedrags- en omgangsadviezen

Nederlands

vanaf 75,00
Bij dementie zie je ook vaak veranderingen in gedrag en persoonlijkheid. Bijvoorbeeld agressie, bewegingsonrust, wanen, stemmingsproblemen of ontremd gedrag. Om hier goed op af te stemmen en te herkennen is het belangrijk om te begrijpen waar deze ve...
Bijscholingscentrum logo

O. Effectief rapporteren

Nederlands

vanaf 75,00
Als zorgverlener krijg je te maken met een zorgleefplan en moet je rapporteren. Deze training is er op gericht om je beter en effectiever te leren rapporteren op doelen in de vier levensdomeinen: • Woon- en leefomstandigheden • Participatie • M...
Bijscholingscentrum logo

O. Rapporteren volgens SOAP-methode

Nederlands

vanaf 75,00
De SOAP-methode structureert het rapporteren. Dit geeft niet alleen een beter overzicht, maar biedt ook veel mogelijkheden om gerichter te observeren en te analyseren (wat is er aan de hand?)
Bijscholingscentrum logo

E-learning: Rekenen in de zorg - Helpende plus

Zorg - Zorg met aandacht | Nederlands

vanaf 83,49
In de zorg komt het regelmatig voor dat je als helpende jouw zorgvragers medicatie moet aanreiken en soms ook toedienen. Als er een verkeerde medicatie of een verkeerde hoeveelheid wordt gegeven kan dit ernstige gevolgen hebben.
Bijscholingscentrum logo

E-learning: Rekenen in de zorg - Verpleegkundige

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 83,49
In de zorg komt het regelmatig voor dat verzorgenden en verpleegkundigen moeite hebben met de dosering van medicatie te berekenen. Als er een verkeerde dosering wordt gegeven kan dit ernstige gevolgen hebben.
Bijscholingscentrum logo

E-learning: Rekenen in de zorg - VIG

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 83,49
In de zorg komt het regelmatig voor dat verzorgenden en verpleegkundigen moeite hebben met de dosering van medicatie te berekenen. Als er een verkeerde dosering wordt gegeven kan dit ernstige gevolgen hebben.
Bijscholingscentrum logo

O. Medicatie & medicatieveiligheid 3-5

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 95,00
Het aantal personen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen als gevolg van medicatiefouten stijgt jaarlijks. Wat kun jij doen om medicatiefouten te minimaliseren?
Bijscholingscentrum logo

Medicatie & Medicatieveiligheid niveau 3-5

Nederlands

vanaf 110,00
Het aantal personen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen als gevolg van medicatiefouten stijgt jaarlijks. Wat kun jij doen om medicatiefouten te minimaliseren?
Bijscholingscentrum logo

PCA-pomp bij subcutaan infuus

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 110,00
Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren. Aan de hand van actuele...
Bijscholingscentrum logo

Verpleegtechnische vaardigheden: Kennistoets

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 110,00
De bijscholing "Wet BIG en verpleegtechnische vaardigheden: Reeks" wordt afgesloten met een kennistoets. Je kan ook deelnemen wanneer je niet de gehele reeks bijscholingen hebt gevolgd.
Bijscholingscentrum logo

Wet BIG en verpleegtechnische vaardigheid: Ambulante Compressie Therapie (zwachtelen)

Nederlands

vanaf 110,00
Een van de meest toegepaste behandelmethodes bij oedeem van het onderbeen bij veneuze insufficiëntie is ambulante compressie therapie (ACT) met gebruik van korte rek zwachtels. Ambulante compressie therapie bestaat uit het oefenen van druk van buite...
Bijscholingscentrum logo

Verpleegtechnische vaardigheid: Injecteren

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 110,00
Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren.  Aan de hand van actue...
Bijscholingscentrum logo

Verpleegtechnische vaardigheid: Katheteriseren

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 110,00
Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren.  Aan de hand van actue...
Bijscholingscentrum logo

Verpleegtechnische vaardigheid: Sonde en PEG

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 110,00
Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren.  Aan de hand van actue...
Bijscholingscentrum logo

Verpleegtechnische vaardigheid: Stomazorg

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 110,00
Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren.  Aan de hand van actue...
Bijscholingscentrum logo

Verpleegtechnische vaardigheid: Wondzorg

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 110,00
Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren.  Aan de hand van actue...
Bijscholingscentrum logo

Verpleegtechnische vaardigheid: Zuurstof

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 110,00
Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing wordt daarom de theorie behandeld die nodig is om de achterliggende kennis paraat te hebben om de genoemde vaardigheden in de praktijk uit te voeren.  Aan de hand van actue...
Bijscholingscentrum logo

A. Effectief rapporteren

Nederlands

vanaf 110,00
Als zorgverlener krijg je te maken met een zorgleefplan en moet je rapporteren. Deze training is er op gericht om je beter en effectiever te leren rapporteren op doelen in de vier levensdomeinen: • Woon- en leefomstandigheden • Participatie • M...
Bijscholingscentrum logo

A. Rapporteren volgens SOAP-methode

Nederlands

vanaf 110,00
De SOAP-methode structureert het rapporteren. Dit geeft niet alleen een beter overzicht, maar biedt ook veel mogelijkheden om gerichter te observeren en te analyseren (wat is er aan de hand?)
Bijscholingscentrum logo

Carrousel verpleegtechnische vaardigheden

Nederlands

vanaf 125,00
Om verpleegtechnische handelingen uit te voeren moet je niet alleen je kennis up-to-date houden maar ook bekwaam zijn. Laat je vaardigheden tijdens deze Carrousel onafhankelijk toetsen, als je liever wilt oefenen kan dat natuurlijk ook. Wij werken in...
Bijscholingscentrum logo

E-learning: Verpleegtechnische handelingen - totaalpakket (n)

Nederlands

vanaf 180,29
Een totaalpakket met 14 modules van veel voorkomende verpleegtechnische handelingen in o.a. de thuiszorg en ouderenzorg. Ideaal voor verpleegkundigen en verzorgenden die hun kennis willen bijhouden maar ook de flexibiliteit willen hebben om te leren ...
Bijscholingscentrum logo

ALS & Parkinson

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 195,00
Neurologische ziekten als ALS en Parkinson/Parkinsonisme zijn complexe ziektebeelden. ALS is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel met een gemiddelde levensverwachting van 3 -5 jaar vanaf de eerste symptomen. ...
Bijscholingscentrum logo

Hartfalen, COPD en Diabetes

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 205,00
Weet jij hoe deze ziekten elkaar beïnvloeden? Deze chronische ziekten komen steeds vaker voor. Van Diabetes Mellitus wordt zelfs gezegd dat het volksziekte nummer 2 aan het worden is. Deze onderwerpen zijn inderdaad met een reden samen in 1 bijschol...
Bijscholingscentrum logo

Palliatieve zorg

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 205,00
De zorg in Nederland wordt steeds meer in protocollen "gevangen". Maar palliatieve zorg is bij uitstek Zorg op Maat. Met de bedoeling zo veel mogelijk af te stemmen op de wens van de zorgvrager en het zo comfortabel mogelijk te maken in de fase waari...
Bijscholingscentrum logo

Persoonlijke verzorging

Nederlands

vanaf 205,00
Tijdens deze bijscholing leer je alle vaardigheden die nodig zijn om persoonlijke verzorging te geven aan een zorgvrager. Je leert met behulp van een zorgleefplan ondersteuning te bieden en taken als wassen, eten en drinken te ondersteunen of over ...
Bijscholingscentrum logo

Stervensbegeleiding

Nederlands

vanaf 205,00
In deze bijscholing gaan we dieper in op de aspecten rond het sterven van de zorgvrager en de begeleiding van de zorgvrager en zijn/haar naasten. Wat is jouw rol in het geheel? Hoe herken je dat het einde naderend is en welke stappen onderneem je dan...
Bijscholingscentrum logo

Tilliften en Fysieke Belasting

Nederlands

vanaf 205,00
Ondersteunen bij aankleden, helpen bij opstaan uit bed of de stoel, wassen op bed, aan de wastafel of onder de douche. Dit zijn dagelijkse werkzaamheden voor zorgverleners. Deze bijscholing leert je wat jij moet weten over het veilig gebruiken van ee...
Bijscholingscentrum logo

Ziektebeelden: Oncologie

Zorg - Verpleegtechnische handelingen | Nederlands

vanaf 205,00
Deze bijscholing maakt ook onderdeel uit van Palliatieve Zorg: Reeks, deze dag is ook los te volgen. Tijdens deze bijscholing worden verschillende veel voorkomende vormen van kanker besproken. Centraal hierbij staat de rol de jij als zorgverlener heb...
Bijscholingscentrum logo