ATEX Awareness

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 49,00
In de online training ATEX Awareness worden cursisten bewust gemaakt van de basisprincipes van explosies, hoe een explosie-omgeving tot stand komt, hoe voorzichtig je moet zijn, en wat voor veiligheidsmaatregelen je moet nemen.
PlusPort Direct logo

ATEX Basis e-learning only

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 89,00
Met de online training ATEX Basis leert u alles over de richtlijn ATEX en hoe veilig te werken in een explosie gevaarlijke ruimte en omgeving.
PlusPort Direct logo

ATEX Los Examen

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 99,00
Met de online training ATEX Basis leert u alles over de richtlijn ATEX en hoe veilig te werken in een explosie gevaarlijke ruimte en omgeving.     
PlusPort Direct logo

IECex-module003

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 164,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

IECex-module004

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 164,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

IECex-module005

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 164,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

IECex-module006

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 164,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

IECex-module008

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 164,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX E-learning + Examen

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 175,00
Met de online training ATEX Basis leert u alles over de richtlijn ATEX en hoe veilig te werken in een explosie gevaarlijke ruimte en omgeving.
PlusPort Direct logo

IECex-module001

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 179,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

IECex-module002 GAS

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 179,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

IECex-module009

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 179,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX Awareness e-Learning (EX 000)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Ondernemingen met explosiegevaarlijke gebieden zijn volgens de Arbowet verplicht de explosieveiligheid te waarborgen. Voor bedrijven in de Europese Unie met explosiegevaarlijke gebieden betekent dit dat ze moeten voldoen aan de ATEX 153-wetgeving. Ie...
NCOI Veiligheid logo

ATEX Awareness e-Learning (Ex 000 English)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Engels

vanaf 195,00
Enterprises with hazardous areas are by law obligated to ensure sufficient explosion protection. For companies in the European Union with hazardous areas this means they need to comply with the ATEX 153 legislation. All staff and other attendees work...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 001 - Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Basisprincipes (Ex001)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 001 - Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen". Het betreft hier het formele IECEx-05 examen als onderdeel van het ...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 002 - Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden - Gas

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Zonering/Classificatie (EX 002)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 002 - Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden - Gas". Het betreft hier het formele IECEx-05 examen als onderdeel van het IECEx-05 pers...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 002 - Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden - Stof

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Zonering / Classificatie (EX 002)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 002 - Zoneren van explosiegevaarlijke gebieden - Stof". Het betreft hier het formele IECEx-05 examen als onderdeel van het IECEx-05 p...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 003 - Installeren van explosiegevaarlijke apparatuur en bekabeling

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Installatie Materieel (EX 003)" of "ATEX Installatie en testen materieel (EX 003/006)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 003 - Installeren van explosiegevaarlijke apparatuur en bekabeling". Het betreft ...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 004 - Onderhoud in explosiegevaarlijke omgevingen

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Onderhoud Materieel (EX 004)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 004 - Onderhoud in explosiegevaarlijke omgevingen". Het betreft hier het formele IECEx-05 examen als onderdeel van het IECEx-05 persoonsce...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 005 - Reparatie en revisie van explosieveilig materieel

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Reparatie en revisie materieel (EX 005)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 005 - Reparatie en revisie van explosieveilig materieel". Het betreft hier het formele IECEx-05 examen als onderdeel van het IE...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 006 - Testen van elektrische installaties in of verbonden met explosiegevaarlijke omgevingen

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Installatie en testen materieel (Ex003/006)" kunt u deelnemen aan het theorie examen "module 006 - Testen van elektrische installaties in of verbonden met explosie gevaarlijke omgevingen". Het betreft hier het formel...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 007 - Uitvoeren van visuele en nauwkeurige inspecties aan elektrische installaties

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Uitvoeren van visuele en nauwkeurige inspecties aan elektrische installaties in of verbonden met explosie gevaarlijke omgevingen in of verbonden met explosieve atmosferen". Het betreft hier het formele IECEx-05 examen als onderdeel van het IECEx-05 p...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 008 - Uitvoeren van gedetailleerde inspecties aan elektrische installaties

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus " ATEX Inspectie materieel (EX 007/008)" kunt u het theorie examen "module 008 - Uitvoeren van gedetailleerde inspecties aan elektrische installaties". Het betreft hier het formele IECEx-05 examen als onderdeel van het IEC...
NCOI Veiligheid logo

IECEx examen - module 009 - Ontwerpen van installaties in of verbonden met explosieve atmosferen

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 195,00
Na het volgen van de cursus "ATEX Engineering Principles (Ex009)" kunt u het theorie examen "module 009 - Ontwerpen van installaties in of verbonden met explosieve atmosferen". Dit is het formele IECEx examen als onderdeel van het IECEx-05 persoonsce...
NCOI Veiligheid logo

ATEX Basic principles e-Learning (EX 001 English)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Engels

vanaf 295,00
You are not an operator, but you do work in a potentially explosive atmosphere. You therefore require specialist knowledge and skills that are compatible with your job. Prior to this specialisation, you will complete the training or e-Learning course...
NCOI Veiligheid logo

ATEX Basisprincipes e-Learning (EX 001)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 295,00
U bent geen operator, maar werkt wel in een explosiegevaarlijk gebied. U heeft dan specialistische kennis en bekwaamheden nodig die goed aansluiten op uw rol. Voorafgaand aan die specialisatie volgt u deze opleiding, ATEX Basisprincipes e-Learning (E...
NCOI Veiligheid logo

ATEX EX010 Uitvoeren Audits

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 450,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX EX002 Zonering/ Classificatie

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 450,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX Onderhoud Explosieveiligheidsdocument/ EVD EX011

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 450,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX Onderhoud Explosieveiligheidsdocument/EVD, Klassikaal (EX 011)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 450,00
Leer de inhoud van een EVD te toetsen op compleetheid Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153 eisen Leer waaraan een EVD moet voldoen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Uitvoeren Audits, Klassikaal (EX 010)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 450,00
Leer installaties beoordelen op explosieveiligheid Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153-eisen Voldoe aan de internationale IECEx 05 vakbekwaamheidseisen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Zonering / Classificatie, Klassikaal (EX 002)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 450,00
Leer explosiegevaarlijke gebieden (gas/damp/stof) in te delen in gevarenzones Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153-eisen Voldoe aan de internationale IECEx 05 vakbekwaamheidseisen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Basisprincipes (Ex 001) Herhaling (Klassikaal)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 575,00
Het herhalingsprogramma van de ATEX Basisprincipes module Ex 001 bestaat uit een e-learning die te volgen is voorafgaand aan een klassikale lesdag. Tijdens de cursusdag kunnen in de ochtend vragen gesteld worden aan de docent en worden de belangrijks...
NCOI Veiligheid logo

ATEX EX001 Basisprincipes (voorheen ATEXV)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 675,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen. De basis voor het kunnen inschrijven voor EX002, EX003, EX004, EX 003/006, EX007/008, EX009, EX010, EX011, ESE
PlusPort Direct logo

ATEX Basisprincipes, Klassikaal (EX 001)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 675,00
Verkrijg gedetailleerde explosieveiligheidskennis Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153-eisen Voldoe aan de internationale IECEx 05 vakbekwaamheidseisen
NCOI Veiligheid logo

ATEX EX005 Reparatie en Revisie Materieel

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 725,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX Opstellen van Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 725,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX Opstellen van Explosieveiligheidsdocument/EVD, Klassikaal

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 725,00
Leer de inhoud van een EVD te toetsen op compleetheid Voldoe aan wettelijke Arbo- en ATEX 153 eisen Leer waaraan een EVD moet voldoen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Reparatie en Revisie Materieel, Klassikaal (EX 005)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 775,00
Leer alles over reparatie en revisie van explosieveilig materieel in explosiegevaarlijke zones Voldoe aan de internationale IECEx-norm en haal je persoonscertificaat
NCOI Veiligheid logo

ATEX EX004 Onderhoud Materieel

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 845,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX EX007/008 Inspectie Materieel

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 845,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX Inspecties Materieel, Klassikaal (EX 007/008)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 845,00
Leer alles over inspecties van explosieveilig materieel en installaties Oefenen op mobiel practicum Voldoe aan de internationale IECEx 05 vakbekwaamheidseisen
NCOI Veiligheid logo

ATEX Onderhoud Materieel, Klassikaal (EX 004)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 845,00
Leer alles over onderhoud van explosieveilige materialen en bedradingssystemen Oefen in mobiel practicum Voldoe aan de internationale IECEx-norm en haal je persoonscertificaat
NCOI Veiligheid logo

Herhaling ATEX Installatie en Onderhoud Materieel (Ex 003/004) (Klassikaal)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 1.095,00
Leer alles over het installeren en onderhoud van explosieveilige materialen en bedradingssystemen Oefen in mobiel practicum Voldoe aan de internationale IECEx-norm en haal je persoonscertificaat
NCOI Veiligheid logo

ATEX EX003 Installatie Materieel

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 1.150,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX Installatie Materieel, Klassikaal (EX 003)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 1.150,00
Leer alles over de installatie van explosieveilig materieel en bedradingssystemen Oefen in mobiel practicum Voldoe aan de internationale IECEx 05 vakbekwaamheidseisen
NCOI Veiligheid logo

ATEX EX003/006 Installatie & Testen Materieel

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 1.395,00
Toepassen van basisprincipes van veiligheid in explosieve omgevingen.
PlusPort Direct logo

ATEX Installatie & Testen Materieel, Klassikaal (EX 003/006)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 1.395,00
Leer alles over installatie en testen van explosieveilige materialen en bedradingssystemen Oefen in mobiele practica Voldoe aan de internationale IECEx-norm en haal je persoonscertificaat
NCOI Veiligheid logo

ATEX Installatie & Onderhoud Materieel (Ex 003/004) (Klassikaal)

Arbo en Veiligheid - ATEX | Nederlands

vanaf 1.395,00
Leer alles over het installeren en onderhoud van explosieveilige materialen en bedradingssystemen Oefen in mobiel practicum Voldoe aan de internationale IECEx-norm en haal je persoonscertificaat
NCOI Veiligheid logo